295

296

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

1.Kinematyka ruchu jednostajnego. TREŚCI ZADAŃ (Ilość zadań: 40, całkowity czas: ok. 69min)

2.Kinematyka ruchu jednostajnie zmiennego. TREŚCI ZADAŃ (Ilość zadań: 40, całkowity czas: 52min12s)

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

3.Zasady dynamiki. TREŚCI ZADAŃ (Ilość zadań: 76, całkowity czas: 84min)

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

100

181

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

4.Zasada zachowania pędu. TREŚCI ZADAŃ (Ilość zadań: 22, całkowity czas: 24min)

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

5.Zmiany energii kinetycznej. TREŚCI ZADAŃ (Ilość zadań: 51, całkowity czas: 52min)

6.Ruch po okręgu. TREŚCI ZADAŃ (Ilość zadań: 35, całkowity czas: 34min)

7.Pole grawitacyjne. TREŚCI ZADAŃ (Ilość zadań: 91, całkowity czas: 91min)

8.Ruch obrotowy bryły sztywnej. TREŚCI ZADAŃ (Ilość zadań: 36, całkowity czas: 38min)

9.Ruch drgający. TREŚCI ZADAŃ

10.Przemiany energii wewnętrznej. TREŚCI ZADAŃ

11.Przemiany gazowe. TREŚCI ZADAŃ

12.Elektrostatyka. TREŚCI ZADAŃ

13.Prąd elektryczny stały. TREŚCI ZADAŃ

14.Optyka geometryczna. TREŚCI ZADAŃ

15.Elektromagnetyzm. TREŚCI ZADAŃ

16.Atom wodoru. TREŚCI ZADAŃ

17.Zjawisko fotoelektryczne zewnętrzne. TREŚCI ZADAŃ

18.Promieniowanie rentgenowskie. TREŚCI ZADAŃ

19.Fale materii. TREŚCI ZADAŃ

20.Dyfrakcja światła. TREŚCI ZADAŃ

21.Elementy STW. TREŚCI ZADAŃ

22.Fizyka jądrowa. TREŚCI ZADAŃ

23.Promieniowanie cieplne. TREŚCI ZADAŃ

24.Zadania różne. TREŚCI ZADAŃ

25.Entropia. TREŚCI ZADAŃ

25.TEORIA - FILMY

533

180

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

198

199

200

201

202

207

208

203

204

205

206

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

285

290

291

292

293

294

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

524

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343