Napisz

Treści zadań

   okres

 

Kulka o m=200g zatacza po poziomym stole okrąg o r=0,5m. Przy jakiej w kulki napięcie nitki trzymającej ją jest N=10N? Pusty wewnątrz pionowy walec o promieniu r=1m zaczął wirować wokół pionowej osi. Człowiek w nim został przyciśnięty do ściany i po usunięciu podłogi nie zsuwa się w dół. Znajdź w walca, jeśli współczynnik tarcia człowieka o ścianę jest m=0,1? Kamień o m=0,2kg wiruje pionowo z f=2Hz na nitce o długości r=1m. Znajdź napięcie nitki w najwyższym i najniższym punkcie toru. Jaką siłą samochód o m=10t jadący z v=72km/h naciska na most gdy jest on a) poziomy? b) wklęsły o promieniu krzywizny r=100m? c) wypukły o promieniu krzywizny r=100m? Łyżwiarz o v=5m/s zatacza okrąg o r=10m. Znajdź jego nachylenie i współczynnik tarcia łyżew o lód. Nić wahadła o długości d=50cm zakreśla stożek z f=1Hz. Znajdź jej odchylenie od pionu. W jakiej odległości od osi obrotu utrzymuje się moneta na płycie gramofonu obracającego się z f=0,5Hz. Współczynnik tarcia jest m=0,05. W pionowym cylindrze o r=0,2m obracającym się z f=10Hz znajduje się kulka o m=5g. Znajdź jej nacisk na ściankę. Na wirówce stoi U-rurka z cieczą tak, że jedno jej ramię jest przedłużeniem osi wirówki a drugie zatacza okrąg o r=0,1m z f=3Hz.

   okres

Znajdź różnicę poziomów cieczy w obu ramionach. Przywiązany do nici ciężarek o m=0,1kg wiruje w pionie ze stałą f. Znajdź napięcie nici w najniższym punkcie toru, jeśli w najwyższym jest ona wyprostowana lecz nie napięta. Wiadro z wodą na sznurku zatacza pionowy okrąg o r=0,8m. Znajdź najmniejszą f, przy której woda nie wyleje się z wiadra. Samolot o v=360km/h kreśli jednostajnie pionową pętlę o r=500m. Jaki nacisk działa na pilota o m=80kg w najwyższym i najniższym punkcie pętli? Karuzela obraca się z f=0,2Hz. Krzesełka zakreślają okręgi o r=5m. O jaki kąt od pionu odchyliły się łańcuchy trzymające krzesełka? Ile razy szybciej powinna obracać się Ziemia, aby ciała na równiku nic nie ważyły Kierowca samochodu jadącego z prędkością v zobaczył nagle w odległości r przeszkodę. Kiedy w celu uniknięcia zderzenia potrzeba mniejszej siły: podczas hamowania po linii prostej, czy podczas jazdy po okręgu o promieniu r ze stałą v?