Napisz

Treści zadań

zasada dynamiki

Jaką prędkość należy nadać ciału pchniętemu ku górze równi o wysokości h=2m i nachyleniu a=30o, aby osiągnęło szczyt po t=1s? Jaką wtedy miało prędkość? Rozwiązanie YT Jaką prędkość początkową należy nadać ciału pchniętemu ku górze równi pochyłej o wysokości h=1m i nachyleniu a=30o, aby szczyt osiągnęło z prędkością v=0? Rozwiązanie YT Z równi o nachyleniu a=30o ciało ześlizguje się bez tarcia t1=15s a z tarciem t2=20s. Jaki jest współczynnik tarcia? Rozwiązanie YT Samochód o m=1500kg wjeżdża ze stałą prędkością na zbocze o nachyleniu h=1m na każde s=25m drogi. Siła oporu jest równa k=0,08 jego ciężaru. Znajdź siłę ciągu silnika. Rozwiązanie YT Z jakim przyspieszeniem porusza się poziomo równia o nachyleniu a=30o, jeśli klocek m=1kg pozostaje na niej w tym samym miejscu? Znajdź nacisk klocka na równię. Rozwiązanie YT Masy m1=4kg i m2=6kg w chwili początkowej spoczywają na tej samej wysokości. Jaka odległość dzieli je po t=2s od chwili ich puszczenia? Rozwiązanie YT Pod wpływem tarcia, na poziomej drodze s=100m samochód zmniejszył prędkość z vo=15m/s do v=10m/s. Znajdź współczynnik tarcia. Rozwiązanie YT

Pocisk m=10g, lecąc poziomo z vo=300m/s, uderzył w deskę o grubości d=4cm i wyleciał z niej z v=100m/s. Jaki był opór deski? Rozwiązanie YT Z jaką prędkością masa m1=1kg

zasada dynamiki

uderzy w podłogę, jeśli w chwili początkowej znajdowała się na wysokości h=1m, a układ spoczywał? Współczynnik tarcia masy m2=4kg jest m=0,025. Rozwiązanie YT Układ m1=1kg i m2=2kg w chwili początkowej spoczywał. Jaką drogę wzdłuż równi przebyła m1 od chwili uderzenia m2 w podłoże? a=30o, h=4m. Rozwiązanie YT

Po jakim czasie pojazd m=100kg jadący poziomo z vo=72km/h zatrzymał się pod wpływem sił tarcia F=500N? Rozwiązanie YT

Na spoczywający na poziomej powierzchni klocek m=20kg zaczęła działać pozioma siła F=12N. Jaką prędkość miał on po t=5s? Rozwiązanie YT Pod wpływem siły F=150N ciało zmieniło swoją prędkość o Dv=6m/s w ciągu t=20s. Jaka była jego masa?Rozwiązanie YT Do spoczywającego na stole klocka o m=10kg przyłożono poziomo dwie równe siły F. Jakie przyspieszenie on