17

Zjawisko fotoelektryczne

 

695.Na powierzchnię metalu, dla którego praca wyjścia jest W=2,22eV, pada promieniowanie 

l=200nm. Znajdź napięcie hamowania. Znamy e=1,6·10-19C, c=3·108m/s, h=6,63·10-34Js. Rozwiązanie YT

 

696.Na powierzchnię platyny pada promieniowanie o l=150nm. Znajdź pracę wyjścia, jeśli fotoprąd znika przy U=1,8V. Znamy e=1,6·10-19C, c=3·108m/s, h=6,63·10-34Js. Rozwiązanie YT

 

697.Długofalowa granica zjawiska fotoelektrycznego dla żelaza l1=260nm wzrosła do l2=285nm po ogrzaniu go. Co się stało z pracą wyjścia? Znamy c=3·108m/s, h=6,63·10-34Js. Rozwiązanie YT

 

698.Praca wyjścia fotoelektronów z metalu jest W=3eV. Jaką maksymalną prędkość uzyskają one pod wpływem promieniowania o l=300nm? Znamy: me=9,11·10-31kg, c=3·108m/s, h=6,63·10-34Js. 

Rozwiązanie YT

 

699.Czy foton o częstotliwości n=5·1014Hz spowoduje zjawisko fotoelektryczne zewnętrzne z metalu, z którego praca  wyjścia jest W=2,1eV? Znamy: h=6,63·10-34Js. Rozwiązanie YT

 

700.Na powierzchnię metalu o W=2eV pada 1000 fotonów o Ef =2,2eV. Ile elektronów opuści metal i jakie będą mieć największe prędkości? Rozwiązanie YT

 

701.Elektrony są wybijane z cezu gdy l=lg=660 nm. Jaką maksymalną prędkość mają elektrony, gdy na cez pada promieniowanie ma l=550nm? Znamy: me=9,11·10-31kg, c=3·108m/s, h=6,63·10-34Js. Rozwiązanie YT

 

702.Gdy na fotokatodę skierowano promieniowanie o lo, to prąd w obwodzie znikał przy napięciu hamowania Uo=3V. Gdy skierowano promieniowanie o l=1,5lo, to prąd znikał przy U=1,5V. Znajdź pracę wyjścia elektronu z fotokatody. Znamy e=1,6·10-19C. Rozwiązanie YT

 

703.Promieniowanie o l=190 nm padając na metal powoduje fotoefekt. Przy napięciu U=0,9V fotoprąd zanikał. Znajdź częstotliwość graniczną. Znamy e=1,6·10-19C, c=3·108m/s, h=6,63·10-34Js. Rozwiązanie YT

 

704.W oparciu o wykres zależności energii kinetycznej fotoelektronów od częstotliwości promieniowania padającego na fotokatodę, otrzymany w pewnym doświadczeniu, wyznacz stałą Plancka. Rozwiązanie YT

Zjawisko fotoelektryczne zewnętrzne. Z wykresu odczytujemy częstotliwość graniczną

705.Wykres przedstawia zależność natężenia fotoprądu od napięcia między anodą i katodą fotokomórki, na którą pada promieniowanie o l=300 nm. Znajdź pracę wyjścia elektronów z fotokatody.

Znamy e=1,6·10-19Cc=3·108m/s, h=6,63·10-34Js. Rozwiązanie YT

Zjawisko fotoelektryczne zewnętrzne. Z wykresu możemy odczytać wartość napięcia hamowania.

 

706.W oparciu o dane odczytane ze znalezionego doświadczalnie wykresu zależności napięcia hamowania od 

częstotliwości promieniowania padającego na fotokatodę oszacuj stałą Plancka. Znamy e=1,6·10-19C. 

Rozwiązanie YT

Zjawisko fotoelektryczne zewnętrzne. Napięcie hamowania rośnie ze wzrostem wartości częstotliwości promieniowania. 

 

D17.1. Jaką prędkość posiada fotoelektron wytworzony przez kwant γ o energii Eγ=1,27MeV? YT

 

 

D17.2. Kulę ołowianą o r=10cm w próżni, z dala od innych przewodników, napromieniowywano przez dłuższy czas promieniami rentgena o l=10nm. Znajdź maksymalną liczbę elektronów wyrwanych z jej powierzchni. Praca wyjścia elektronu z ołowiu jest W=4,25eV. YT

 

D17.3. Na powierzchnię metalu o pracy wyjścia W=4,25eV pada monochromatyczne promieniowanie l=10nm i wywołuje zjawisko fotoelektryczne. Jaki minimalny potencjał należy przyłożyć do metalu, aby zjawisko nie zaszło? Porównaj z zadaniem D17.2YT

 

Napisz

Główna