2. Ruch jednostajnie zmienny

  7. Ruch w polu grawitacyjnym

  3. Druga zasada dynamiki

  4. Zasada zachowania pędu

  5. Energia kinetyczna

  6. Ruch po okręgu

  8. Ruch bryły sztywnej

  9. Ruch harmoniczny

10. Przemiany energii wewnętrznej

11. Przemiany gazowe

12. Elektrostatyka

13. Prąd elektryczny stały

14. Optyka geometryczna

  1. Ruch jednostajny

Już ponad...

700 zadań z rozwiązaniami...

 

700 filmów z objaśnieniami...

https://webwavecms.com/gui/gui/dzvzj3

Zgłaszajcie błędy i usterki.

 

Będę je natychmiast poprawiał.

Kontakt

Przysyłajcie ciekawe zadania.  

 

Z rozwiązaniami lub bez.

 

 

Spróbujemy stworzyć zbiór jak największej liczby zadań z fizyki...

 

...w jednym miejscu.

 

 

Korzystać z niego będziemy bez opłat.

 

 

Sylwester Kalinowski

15. Elektromagnetyzm

16. Fizyka atomowa

17. Zjawisko fotoelektryczne

18. Promieniowanie rentgenowskie

19. Fale materii

20. Dyfrakcja

21. Elementy STW