25. Hydrostatyka

Kontakt

Wokół fizyki

Teoria

Kontakt

O mnie

  2. Ruch jednostajnie zmienny

  1. Ruch jednostajny

  7. Pole grawitacyjne

  3. Zasady dynamiki

  4. Zasada zachowania pędu

  5. Energia kinetyczna

  6. Ruch po okręgu

  8. Bryła sztywna

  9. Ruch drgający

10. Zasada zachowania energii

11. Przemiany gazowe

12. Elektrostatyka

13. Prąd elektryczny stały

14. Optyka geometryczna

15. Elektromagnetyzm

16. Atom wodoru

17. Fotoefekt

18. Promieniowanie X

19. Fale materii

21. Elementy STW

22. Fizyka jądra

23. Promieniowanie cieplne

24. Zadania różne

 Rozwiązania zadań maturalnych z fizyki od 2017 r.

20. Dyfrakcja światła

Zbiór zadań: Zadania z fizyki z rozwiązaniami