Napisz

Główna

2

Kinematyka ruchu jednostajnie zmiennego

 

41.Ciało ruszyło ze stałym przyspieszeniem i w 10 s przebyło 300 m. Jaką miało prędkość po pięciu sekundach? Rozwiązanie YT

 

42.Z prędkością 700 m/s pocisk wchodzi w deskę o grubości 5 cm i wychodzi z prędkością 30 0m/s. Jak długo trwał ruch? Rozwiązanie YT

 

43.Ciało ruszyło ze stałym przyspieszeniem i po przebyciu 300 m osiągnęło prędkość 60 m/s. Jak długo trwał ruch? Rozwiązanie YT

 

44.W ciągu sześciu sekund ruchu jednostajnie przyspieszonego bez prędkości początkowej ciało przebyło 50m. Po jakim czasie miało prędkość 100 m/s? Rozwiązanie YT

 

45.Startujący ze stałym przyspieszeniem samochód przebył 250 m w ciągu 10 s. Jaką prędkość miał z końcem dziesiątej sekundy? Rozwiązanie YT

 

46.Tramwaj ruszył ze stałym przyspieszeniem 0,5 m/s2. Jaką przebył drogę do chwili uzyskania prędkości 10m/s? Rozwiązanie YT

 

47.Pociąg ruszył ze stałym przyspieszeniem i przebył 100 m uzyskując prędkość 10 m/s. Jakie miał przyspieszenie? Rozwiązanie YT

 

48.Kula o prędkości 600 m/s wylatuje z lufy o długości 1 m. Ile trwał jej ruch w lufie? Rozwiązanie YT

 

49.Po 10 s ruchu jednostajnie przyspieszonego ciało przebyło 300 m, a jego prędkość wzrosła 14 razy. Jakie było przyspieszenie? Rozwiązanie YT

 

50.Pasażer stoi na peronie przy początku pierwszego wagonu. Pociąg rusza z takim stałym przyspieszeniem, że pierwszy wagon mija go 10 s. Jak długo będzie mijał go dziesiąty? Rozwiązanie YT

 

51.Dwa ciała ruszają ze stałymi przyspieszeniami tworzącymi stosunek 3:4. Stosunek czasów trwania ich ruchów jest 4:5. Oblicz stosunki przebytych dróg i uzyskanych prędkości. Rozwiązanie YT

 

52.W szóstej sekundzie ruchu jednostajnie przyspieszonego bez prędkości początkowej ciało przebyło 11 m. Znajdź przyspieszenie. Rozwiązanie YT

 

53.Ciało rusza ze stałym przyspieszeniem i w siódmej sekundzie przebywa 65 m. Jaką prędkość ma z końcem dziewiątej sekundy? Rozwiązanie YT

 

54.Ciało ruszyło ze stałym przyspieszeniem i w piątej sekundzie ruchu przebyło 9 m. Jaką drogę przebyło w trzeciej sekundzie? Rozwiązanie YT

 

55.Ciało ruszyło ze stałym przyspieszeniem i po 4 s uzyskało prędkość 6 m/s. Jaką drogę przebyło ono w ciągu siódmej sekundy? Rozwiązanie YT

56.Auto ze stałą prędkością 60 km/h mija drugie ruszające ze stałym przyspieszeniem 60 km/h2. Po jakim czasie drugie dogoni pierwsze? Rozwiązanie YT

 

57.Samochody ruszyły ze stałymi przyspieszeniami 0,5 m/s2 i 0,25 m/s2. Jaka odległość dzieliła je po minucie od startu? Rozwiązanie YT

 

58.Od wspólnego startu motocykliści poruszali się ze stałymi prędkościami 10 m/s i 5 m/s. Po dwóch minutach drugi jechał z przyspieszeniem 0,5 m/s2. Po jakim czasie dogonił on pierwszego? Rozwiązanie YT

 

59.W odległości 100 m znajdują się dwa auta poruszające się naprzeciw siebie: pierwsze ze stałą prędkością 4m/s, a drugie z prędkością początkową 6 m/s i przyspieszeniem 1,5 m/s2. Gdzie spotkają się? 

Rozwiązanie YT

 

60.Auto A posiada prędkość 15 m/s i przyspieszenie 5 m/s2 i znajduje się 100 m za ciałem B, które posiada prędkość 10 m/s i przyspieszenie 4 m/s2. Po ilu sekundach spotkają się? Rozwiązanie YT

 

61.Auto A rusza z przyspieszeniem 0,5 m/s2. Po 15 sekundach, z tego samego miejsca, rusza z przyspieszeniem auto B i dogania A po 30 s. Jakie było przyspieszenie B? Rozwiązanie YT

 

62.W pewnej chwili auta posiadały: pierwsze stałe przyspieszeniem 0,5 m/s2 i prędkość 10 m/s, a drugie stałe opóźnienie 1,5m/s2 i prędkość 50 m/s. Po jakim czasie ich prędkości będą równe i jakie wtedy przebędą drogi? Rozwiązanie YT

 

63.Udowodnij, że w ruchu jednostajnie przyspieszonym bez prędkości początkowej droga przebyta w ciągu pierwszych trzech sekund jest równa drodze przebytej w piątej sekundzie. Rozwiązanie YT

 

64.Ciała ruszają z różnymi, stałymi przyspieszeniami. Udowodnij, że stosunek dróg, przebywanych przez nie w tym samym czasie, jest równy stosunkowi ich prędkości chwilowych po tym czasie. Rozwiązanie YT

 

65.Jak zależy od czasu odległość między dwoma ciałami poruszającymi się w tę samą stronę, jeśli ich prędkości początkowe są różne, a przyspieszenia stałe i takie same? Rozwiązanie YT

 

66.Oblicz przyspieszenie ciała przebywającego kolejne odcinki 100 m każdy w czasie 10 s i 5 s. 

Rozwiązanie YT

 

67.Bila ma prędkość początkową 1 m/s i opóźnienie 0,5 m/s2. Jaką drogę przebędzie do chwili zatrzymania?  

Rozwiązanie YT

 

68.Pociąg o prędkości 72 km/h zaczął hamować z przyspieszeniem -0,8 m/s2. Po ilu sekundach stanął i jaką przebył drogę? Rozwiązanie YT

 

69.Pociąg o prędkości 72 km/h hamując przebył 240 m. W jakim czasie? Rozwiązanie YT

 

70.Tocząca się po podłodze piłka zatrzymała się po 10 s przebywając 3,8 m. Jaką miała prędkość początkową?  Rozwiązanie YT

 

71.Podczas jazdy pociągu odczepił się ostatni wagon. Ile razy mniejszą drogę do zatrzymania przebył on w stosunku do reszty pociągu? Ruch pociągu był jednostajny, a wagonu jednostajnie opóźniony. 

Rozwiązanie YT

 

72.Ciało porusza się ze stałym przyspieszeniem i w czasie t=4 s przebywa drogę s=10 m, a jego prędkość rośnie n=5 razy. Znajdź przyspieszenie. Rozwiązanie YT

 

73.Ciało rusza z przyspieszeniem. Ile razy czas pokonania pierwszej połowy drogi jest dłuższy od czasu pokonania drugiej? Rozwiązanie YT

 

74.Samochód osobowy rusza z przyspieszeniem 36 km/h2 w chwili, gdy mija go, ze stałą prędkością 36 km/h, samochód ciężarowy. Jaka odległość dzieli je po czterech godzinach? Rozwiązanie YT

 

75.Przez 30s samochód zmniejszył swoją prędkość od 108 km/h do zera. Jaką przebył drogę? 

Rozwiązanie YT

 

76.Przez trzy minuty samochód poruszał się z prędkością 36 km/h a przez kolejne pięć przebył 3,6 km z przyspieszeniem. Jaką osiągnął prędkość? Zrób wykres zależności prędkości ciała od czasu. Rozwiązanie YT

 

77.Przez pierwsze dwie sekundy ciało poruszało się ze stałą prędkością 4 m/s, przez kolejne pięć ze stałym przyspieszeniem 0,8 m/s2, a w kolejnych dwóch z osiągniętą prędkością. Jaką drogę przebyło ono w ciągu dziewięciu pierwszych sekund ruchu? Zrób wykres zależność prędkości tego ciała od czasu. Rozwiązanie YT

 

78.Wykres przedstawia zależność przyspieszenia od czasu dla ciała ruszającego z miejsca. Jaką prędkość osiągnęło ono z końcem szóstej sekundy i jaką w tym czasie przebyło drogę? Rozwiązanie YT

 

 

79.Wykresy przedstawiają zależności prędkości od czasu dla trzech ruchów A, B, C. Znajdź przyspieszenie i drogę przebytą w ciągu pięciu sekund każdego ruchu. Rozwiązanie YT

 

 

80.W oparciu o wykres znajdź drogę przebytą przez ciało w ciągu pierwszych siedmiu sekund ruchu. Z jakim przyspieszeniem poruszało się ono w kolejnych fazach ruchu? Rozwiązanie YT

 

D2.1. Klocek pchnięto w górę równi z prędkością vo=10m/s. Jaka była jego prędkość średnia po powrocie do podstawy równi? Brak było tarcia. YT

 

D2.2. Motocyklista startuje i przez 10s porusza się z 0,5 m/s2. Kolejne 10s porusza się z v2=5m/s, przez kolejne 5s z v3=10m/s i przez kolejne 15s z v4 =2,5m/s. Znajdź jego prędkość średnią na całej drodze w oparciu o wykresy zależności prędkości od czasu. YT

 

D2.3. Jaką prędkość końcową osiągnął samochód po 12 sekundach ruchu  jadąc z przyspieszeniami jak na wykresie poniżej? YT

 

D2.4. Obciążony balastem lampion zaczął wznosić się ze stałą prędkością 2m/s. Po 4s lotu wyrzucono pionowo w górę kulkę. Jaką prędkość jej nadano, jeśli spotkała się z lampionem tylko raz? YT

 

 

D2.5. Uczeń ze stoperem na peronie nr 1 stał na wprost pierwszego wagonu pociągu stojącego przy peronie nr 2. Gdy pociąg ruszył ze stałym przyspieszeniem uczeń zmierzył czas mijania go przez pierwszy wagon otrzymując 10s. Jak długo mijał go będzie 10-ty wagon? YT