Napisz

Główna

Kinematyka ruchu jednostajnie zmiennego. Zadania z fizyki z rozwiązaniami

2

Kinematyka ruchu jednostajnie zmiennego

 

41.Ciało ruszyło ze stałym przyspieszeniem i w 10 s przebyło 300 m. Jaką miało prędkość po pięciu sekundach? Rozwiązanie YT

 

42.Z prędkością 700 m/s pocisk wchodzi w deskę o grubości 5 cm i wychodzi z prędkością 30 0m/s. Jak długo trwał ruch? Rozwiązanie YT

 

43.Ciało ruszyło ze stałym przyspieszeniem i po przebyciu 300 m osiągnęło prędkość 60 m/s. Jak długo trwał ruch? Rozwiązanie YT

 

44.W ciągu sześciu sekund ruchu jednostajnie przyspieszonego bez prędkości początkowej ciało przebyło 50m. Po jakim czasie miało prędkość 100 m/s? Rozwiązanie YT

 

45.Startujący ze stałym przyspieszeniem samochód przebył 250 m w ciągu 10 s. Jaką prędkość miał z końcem dziesiątej sekundy? Rozwiązanie YT

 

46.Tramwaj ruszył ze stałym przyspieszeniem 0,5 m/s2. Jaką przebył drogę do chwili uzyskania prędkości 10m/s? Rozwiązanie YT

 

47.Pociąg ruszył ze stałym przyspieszeniem i przebył 100 m uzyskując prędkość 10 m/s. Jakie miał przyspieszenie? Rozwiązanie YT

 

48.Kula o prędkości 600 m/s wylatuje z lufy o długości 1 m. Ile trwał jej ruch w lufie? Rozwiązanie YT

 

49.Po 10 s ruchu jednostajnie przyspieszonego ciało przebyło 300 m, a jego prędkość wzrosła 14 razy. Jakie było przyspieszenie? Rozwiązanie YT

 

50.Pasażer stoi na peronie przy początku pierwszego wagonu. Pociąg rusza z takim stałym przyspieszeniem, że pierwszy wagon mija go 10 s. Jak długo będzie mijał go dziesiąty? Rozwiązanie YT

 

51.Dwa ciała ruszają ze stałymi przyspieszeniami tworzącymi stosunek 3:4. Stosunek czasów trwania ich ruchów jest 4:5. Oblicz stosunki przebytych dróg i uzyskanych prędkości. Rozwiązanie YT

 

52.W szóstej sekundzie ruchu jednostajnie przyspieszonego bez prędkości początkowej ciało przebyło 11 m. Znajdź przyspieszenie. Rozwiązanie YT

 

53.Ciało rusza ze stałym przyspieszeniem i w siódmej sekundzie przebywa 65 m. Jaką prędkość ma z końcem dziewiątej sekundy? Rozwiązanie YT

 

54.Ciało ruszyło ze stałym przyspieszeniem i w piątej sekundzie ruchu przebyło 9 m. Jaką drogę przebyło w trzeciej sekundzie? Rozwiązanie YT

 

55.Ciało ruszyło ze stałym przyspieszeniem i po 4 s uzyskało prędkość 6 m/s. Jaką drogę przebyło ono w ciągu siódmej sekundy? Rozwiązanie YT

56.Auto ze stałą prędkością 60 km/h mija drugie ruszające ze stałym przyspieszeniem 60 km/h2. Po jakim czasie drugie dogoni pierwsze? Rozwiązanie YT

 

57.Samochody ruszyły ze stałymi przyspieszeniami 0,5 m/s2 i 0,25 m/s2. Jaka odległość dzieliła je po minucie od startu? Rozwiązanie YT

 

58.Od wspólnego startu motocykliści poruszali się ze stałymi prędkościami 10 m/s i 5 m/s. Po dwóch minutach drugi jechał z przyspieszeniem 0,5 m/s2. Po jakim czasie dogonił on pierwszego? Rozwiązanie YT

 

59.W odległości 100 m znajdują się dwa auta poruszające się naprzeciw siebie: pierwsze ze stałą prędkością 4m/s, a drugie z prędkością początkową 6 m/s i przyspieszeniem 1,5 m/s2. Gdzie spotkają się? 

Rozwiązanie YT

 

60.Auto A posiada prędkość 15 m/s i przyspieszenie 5 m/s2 i znajduje się 100 m za ciałem B, które posiada prędkość 10 m/s i przyspieszenie 4 m/s2. Po ilu sekundach spotkają się? Rozwiązanie YT

 

61.Auto A rusza z przyspieszeniem 0,5 m/s2. Po 15 sekundach, z tego samego miejsca, rusza z przyspieszeniem auto B i dogania A po 30 s. Jakie było przyspieszenie B? Rozwiązanie YT

 

62.W pewnej chwili auta posiadały: pierwsze stałe przyspieszeniem 0,5 m/s2 i prędkość 10 m/s, a drugie stałe opóźnienie 1,5m/s2 i prędkość 50 m/s. Po jakim czasie ich prędkości będą równe i jakie wtedy przebędą drogi? Rozwiązanie YT

 

63.Udowodnij, że w ruchu jednostajnie przyspieszonym bez prędkości początkowej droga przebyta w ciągu pierwszych trzech sekund jest równa drodze przebytej w piątej sekundzie. Rozwiązanie YT

 

64.Ciała ruszają z różnymi, stałymi przyspieszeniami. Udowodnij, że stosunek dróg, przebywanych przez nie w tym samym czasie, jest równy stosunkowi ich prędkości chwilowych po tym czasie. Rozwiązanie YT

 

65.Jak zależy od czasu odległość między dwoma ciałami poruszającymi się w tę samą stronę, jeśli ich prędkości początkowe są różne, a przyspieszenia stałe i takie same? Rozwiązanie YT

 

66.Oblicz przyspieszenie ciała przebywającego kolejne odcinki 100 m każdy w czasie 10 s i 5 s. 

Rozwiązanie YT

 

67.Bila ma prędkość początkową 1 m/s i opóźnienie 0,5 m/s2. Jaką drogę przebędzie do chwili zatrzymania?  

Rozwiązanie YT

 

68.Pociąg o prędkości 72 km/h zaczął hamować z przyspieszeniem -0,8 m/s2. Po ilu sekundach stanął i jaką przebył drogę? Rozwiązanie YT

 

69.Pociąg o prędkości 72 km/h hamując przebył 240 m. W jakim czasie? Rozwiązanie YT

 

70.Tocząca się po podłodze piłka zatrzymała się po 10 s przebywając 3,8 m. Jaką miała prędkość początkową?  Rozwiązanie YT

 

71.Podczas jazdy pociągu odczepił się ostatni wagon. Ile razy mniejszą drogę do zatrzymania przebył on w stosunku do reszty pociągu? Ruch pociągu był jednostajny, a wagonu jednostajnie opóźniony. 

Rozwiązanie YT

 

72.Ciało porusza się ze stałym przyspieszeniem i w czasie t=4 s przebywa drogę s=10 m, a jego prędkość rośnie n=5 razy. Znajdź przyspieszenie. Rozwiązanie YT

 

73.Ciało rusza z przyspieszeniem. Ile razy czas pokonania pierwszej połowy drogi jest dłuższy od czasu pokonania drugiej? Rozwiązanie YT

 

74.Samochód osobowy rusza z przyspieszeniem 36 km/h2 w chwili, gdy mija go, ze stałą prędkością 36 km/h, samochód ciężarowy. Jaka odległość dzieli je po czterech godzinach? Rozwiązanie YT

 

75.Przez 30s samochód zmniejszył swoją prędkość od 108 km/h do zera. Jaką przebył drogę? 

Rozwiązanie YT

 

76.Przez trzy minuty samochód poruszał się z prędkością 36 km/h a przez kolejne pięć przebył 3,6 km z przyspieszeniem. Jaką osiągnął prędkość? Zrób wykres zależności prędkości ciała od czasu. Rozwiązanie YT

 

77.Przez pierwsze dwie sekundy ciało poruszało się ze stałą prędkością 4 m/s, przez kolejne pięć ze stałym przyspieszeniem 0,8 m/s2, a w kolejnych dwóch z osiągniętą prędkością. Jaką drogę przebyło ono w ciągu dziewięciu pierwszych sekund ruchu? Zrób wykres zależność prędkości tego ciała od czasu. Rozwiązanie YT

 

78.Wykres przedstawia zależność przyspieszenia od czasu dla ciała ruszającego z miejsca. Jaką prędkość osiągnęło ono z końcem szóstej sekundy i jaką w tym czasie przebyło drogę? Rozwiązanie YT

 

 

79.Wykresy przedstawiają zależności prędkości od czasu dla trzech ruchów A, B, C. Znajdź przyspieszenie i drogę przebytą w ciągu pięciu sekund każdego ruchu. Rozwiązanie YT

 

 

80.W oparciu o wykres znajdź drogę przebytą przez ciało w ciągu pierwszych siedmiu sekund ruchu. Z jakim przyspieszeniem poruszało się ono w kolejnych fazach ruchu? Rozwiązanie YT

 

D2.1. Klocek pchnięto w górę równi z prędkością vo=10m/s. Jaka była jego prędkość średnia po powrocie do podstawy równi? Brak było tarcia. YT

 

D2.2. Motocyklista startuje i przez 10s porusza się z 0,5 m/s2. Kolejne 10s porusza się z v2=5m/s, przez kolejne 5s z v3=10m/s i przez kolejne 15s z v4 =2,5m/s. Znajdź jego prędkość średnią na całej drodze w oparciu o wykresy zależności prędkości od czasu. YT

 

D2.3. Jaką prędkość końcową osiągnął samochód po 12 sekundach ruchu  jadąc z przyspieszeniami jak na wykresie poniżej? YT