Napisz

Treści zadań

 

fizyka

z jakim przyspieszeniem zsuwa się po równi, o kącie nachylenia a=30o, ciało o masie m=1 kg? Jaką siłą ciało naciska na równię? Jakie będą przyspieszenie i siła nacisku, gdy pchniemy ciało w górę tej równi? Rozwiązanie YT Znajdź przyspieszenie mas m1=1 kg i m2=2 kg i napięcie nici je łączącej, gdy a=30o. Rozwiązanie YT Znajdź przyspieszenie mas m1=2kg, m2=4kg i napięcie nici, a=30o i b=60o. Rozwiązanie YT Znajdź przyspieszenie mas m1=1kg i m2=2kg, gdy a=30o. Rozwiązanie YT jakim przyspieszeniem zsuwa się z równi o nachyleniu a=30o ciało o masie m=1kg? Współczynnik tarcia m=0,2. Rozwiązanie YT Z jakim opóźnieniem porusza się ciało o masie m=6kg, pchnięte ku górze równi o nachyleniu a=30o? Współczynnik tarcia m=0,2. Rozwiązanie YT Znajdź przyspieszenie mas m1=2kg, m2=4kg i napięcie nici je łączącej, gdy a=30o i b=60o jak w zadaniu 104. Współczynnik tarcia m=0,1. Rozwiązanie YT Trzy jednakowe kulki wiszą na trzech jednakowych gumkach, jedna pod drugą. Oblicz przyspieszenie każdej kulki tuż po przecięciu gumki łączącej kulkę górną ze środkową. Rozwiązanie YT O jaki kąt od pionu odchyli się lampa wisząca w wagonie poruszającym się z przyspieszeniem a=1m/s2 po poziomym torze? Rozwiązanie YT Jaki kąt z poziomem utworzy powierzchnia benzyny w cysternie jadącej po poziomym torze z przyspieszeniem a=2,5 m/s2? Rozwiązanie YT Jaki jest współczynnik tarcia skrzyni o poziomą platformę ruszającą poziomo z a=4m/s2, jeśli nie zmienia ona położenia? Rozwiązanie YT Jaką wartość ma siła F pchająca wózek M=5kg, jeśli masy m1=2kg i m2=1kg połączone nitką przerzuconą przez blok, są nieruchome względem wózka? Brak tarcia. Rozwiązanie YT Na jedną z mas M, przyczepionych do końców nici przerzuconej przez nieruchomy blok, położono m=2g i wtedy ciężarki przebyły s=0,6m w t=3s. Znajdź M. Rozwiązanie YT Na końcach nici przerzuconej przez blok nieruchomy wiszą na tym samym poziomie m=0,3kg i M. Po t=2s od ich zwolnienia odległość między nimi była h=4m. Znajdź M. Rozwiązanie YT Ciało m=3kg spadło z h=20m. Jak długo zagłębiało się w ziemię, jeśli siła oporu była F=120N?

fizyka

Rozwiązanie YT Przez nieważki blok nieruchomy wiszący na siłomierzu przerzucono nić, do końców której przymocowano M=10kg i m=3kg. Co wskazał siłomierz? Rozwiązanie YT Gdy ciężar jest podnoszony z a=4m/s2 to naciąg liny jest 2 razy mniejszy od jej wytrzymałości. Z jakim największym przyspieszeniem można podnieść ten ciężar za pomocą tej liny? Rozwiązanie YT Z jakim największym przyspieszeniem można podnieść ciało m=300kg za pomocą liny o wytrzymałości F=4500N? Rozwiązanie YT m=100kg podniesiono za pomocą liny ze stałym przyspieszeniem na wysokość h=80m w czasie t=4s. Jakie było naprężenie iiny? Rozwiązanie YT   Jaką prędkość uzyska spoczywające ciało m=0,4kg pod działaniem poziomej F=10N po przebyciu poziomo s=2m? Rozwiązanie YT Parowóz o m=40t jadąc z prędkością vo=72km/h zaczął hamować i stanął po t=1min 20s. Znajdź siłę hamującą. Rozwiązanie YT Pocisk m=15kg wyleciał z działa z v=850m/s. Jak długo trwał lot przez lufę, jeśli średnia siła działająca na pocisk była = 3∙ =18km/h w czasie t=5s. O jaki kąt odchyli2=36km/h do v1 Pociąg hamując na poziomym torze, zmienia jednostajnie swoją prędkość od vYT Rozwiązanie=200g leżą na poziomej powierzchni. Jaką maksymalną, poziomą siłą można ciągnąć pierwsze ciało, jeśli wytrzymałość nici jest F=10N? Jaką maksymalną poziomą siłą można ciągnąć drugie ciało? 2=100g i m1 Połączone nitką mYT RozwiązanieN? 610 się od pionu wahadło wiszące w jednym z przedziałów?