Treści zadań

Napisz

   wahadło matematyczne

Ruch bryły sztywnej Oś walca o m=100kg unieruchomiono poziomo i nawinięto na niego nić, którą ciągnięto F=10N. Znajdź przyspieszenie nici. Na walcu o m=10kg nawinięto taśmę, której koniec przymocowano do sufitu. Walec odkręca się tak, że jego oś pozostaje pozioma. Znajdź przyspieszenie liniowe walca i napięcie taśmy. Na nieruchomym bloczku o r=0,1m i m=0,5kg przymocowanym do sufitu jest nawinięta nić, na której wisi m1=0,1kg. Znajdź przyspieszenie m1 i napięcie nici. Przez nieruchomy blok o r=0,2m i m=5kg zaczepiony u sufitu przerzucono taśmę, do końców której przymocowano m1=4kg i m2=6kg. Znajdź przyspieszenie mas i napięcia nici po obu stronach bloczka, jeśli taśma nie ślizga się po nim, lecz powoduje jego obrót. Bloczek o r=0,2m i m1=3kg połączony jest nicią z klockiem o m2=1kg poruszającym się po poziomym stole bez tarcia pod wpływem poziomej F=10N. Znajdź przyspieszenie układu i napięcie nici. Bloki o m3=10kg i m4=5kg oraz promieniach R=0,2m i r=0,1m sklejono tworząc nieruchomy blok podwójny. Na pierwszym nawinięto taśmę z m1=6kg, a na drugim taśmę z m2=4kg. Znajdź przyspieszenia mas. Znajdź przyspieszenie mas m1=5kg i m2=0,5kg, oraz napięcia taśmy po obu stronach bloczka o r=0,05m i m=4kg. Taśma nie ślizga się po bloczku, lecz powoduje jego obrót. Znajdź przyspieszenia mas m=20kg i M=2kg oraz

   wahadło matematyczne

napięcia nici. Blok podwójny o r=0,05m i R=0,1m ma moment bezwładności względem osi symetrii Io=0,1kgm2. Współczynnik tarcia m o podłoże jest m=0,1. Z jakim przyspieszeniem stacza się bez poślizgu wzdłuż równi o nachyleniu a=30o walec o m=5kg? Koło zamachowe o m=5kg i r=0,15m obraca się z fo=4Hz. Jaki moment siły zatrzyma je po t=10s? Znajdź moc silnika obracającego jednostajnie koło zamachowe o Io=0,4kgm2, jeśli po jego wyłączeniu koło hamując t=5s obróciło się N=150 razy. Znajdź przyspieszenia szpuli o promieniach r i R, masie m i momencie bezwładności Io ciągniętej minimalną siłą F jak na rysunkach. Jakie występują wtedy siły tarcia? stojący pręt o wysokości h przewraca się. Jaki jest jego moment bezwładności względem osi przechodzącej przez podstawę? Moment bezwładności względem osi przechodzącej przez środek masy jest Io=mh2/12.