Napisz

Główna

13

 

Prąd elektryczny stały

 

550.Opory R=2W połączono szeregowo. Jaki jest ich opór zastępczy?   Rozwiązanie YT

 

551.Opory R=2W połączono równolegle. Jaki jest ich opór zastępczy?   Rozwiązanie YT

 

552.Znajdź opór zastępczy oporów o wartościach R=2W każdy:   Rozwiązanie YT

Prąd elektryczny stały. Stosujemy wzory na opory zastępcze.

 

553.Znajdź opór zastępczy oporów o wartościach R=6W każdy:   Rozwiązanie YT

 Prąd elektryczny stały. Dwukrotnie stosujemy wzory na opór zastępczy w łączeniu równoległym i raz w  szeregowym.

 

554.Znajdź opór zastępczy między punktami A i B, gdy R=8W i r=10W.   Rozwiązanie YT

Prąd elektryczny stały. Ze względu na symetrię obwodu opór r można usunąć z obwodu.

 

555.Znajdź opór zastępczy między punktami A i B, gdy r=1W:   Rozwiązanie YT

 

 Prąd elektryczny stały. Stosujemy kolejno cząstkowe połączenia szeregowe i równoległe.

 

556.Znajdź opór między punktami AB, BC, CA, gdy R1=2W, R2=4W i R3=6W:   Rozwiązanie YT

 

   Prąd elektryczny stały. Należy widzieć dwa opory R połączone szeregowo ze sobą i równolegle z trzecim.

 

557.Z drutu o R1=100 W i długości l=1m wykonano pierścień. Znajdź odległość AB, jeśli prąd elektryczny napotkał R2=10W.   Rozwiązanie YT

 

 Prąd elektryczny stały. Stosujemy wzór na opór zastępczy dwóch oporów połączonych równolegle.

 

558.Jakie prądy płyną przez R1=3W, R2=7W, R3=20W, gdy U=20V a galwanometr wskazuje zero? 

Rozwiązanie YT

Prąd elektryczny stały. Galwanometr jest zbędny w obwodzie. Po jego usunięciu mamy dwie gałęzie po dwa opory każda,połączone szeregowo.

 

559.Sześcian jest zbudowany z jednakowych odcinków drutu, z których każdy ma opór r=12W. Jaki jest opór tego układu między punktami A i B?   Rozwiązanie YT

 

  Prąd elektryczny stały. Rysujemy prądy i stosujemy prawo Ohma.

 

560.Jaki jest opór zastępczy obwodu elektrycznego obok między punktami A i B, jeśli każdy z oporów jest r=15W?   Rozwiązanie YT

 

Prąd elektryczny stały. Znajdujemy kolejno opory w każdym oczku.

 

561.Jaki prąd płynie przez R2 jeśli U=20V, R1=5W, R2=6W i R3=3W?   Rozwiązanie YT

 

Prąd elektryczny stały. Stosujemy prawo Ohma i Kirchhoffa.

562.Gdy woltomierz połączono szeregowo z R1=10kW i dołączono do U=100V, to wskazał on U1=50V. Gdy połączono go szeregowo z R2 i dołączono do tego samego U, to wskazał on U2=20V. Znajdź R2.  

Rozwiązanie YT

 

563.Amperomierz wskazuje i=0,04A a woltomierz U=20V. Jaki jest opór wewnętrzny woltomierza, jeżeli R=1kW, a opór wewnętrzny amperomierza pomijamy.   Rozwiązanie YT

Prąd elektryczny stały. Stosujemy prawo Kirchhoffa i Ohma.

564.Dwa woltomierze o równych zakresach i różnych oporach wewnętrznych r1=17kW i r2=6kW połączono szeregowo i podłączono do napięcia U=230V. Jakie napięcia one wskazały?   Rozwiązanie YT

 Prąd elektryczny stały. Suma napięć na woltomierzach jest taka jak napięcie na oporze R.

 

565.W celu zmierzenia napięcia na oporze R włączono szeregowo dwa woltomierze. Woltomierz o oporze wewnętrznym r1=5kW  wskazał napięcie U1=20V, a drugi U2=80V. Znajdź opór wewnętrzny drugiego woltomierza.   Rozwiązanie YT

 

566.Jaka jest różnica potencjałów między punktami A i B, jeśli U=100V, C1=10pF, R2=100pF, R1=5W, R2=20W?   Rozwiązanie YT

Prąd elektryczny stały. Korzystamy z tego, że napięcie na obu oporach jest takie jak na obu kondensatorach.

567.Jakie jest napięcie na kondensatorze C, jeśli U=200V, R1=10kW, R2=30kW, R3=20kW.   Rozwiązanie YT

Prąd elektryczny stały. Kondensator nie przepuszcza prądu stałego.

 

568.Jakie jest napięcie między punktami A i B, jeśli R1=50W, R2=100W, R3=150W, C=20mF, a na kondensatorze q=2·10-5C.   Rozwiązanie YT

Prąd elektryczny stały. Napięcie na kondensatorze jak takie jak na oporach połączonych z nim równolegle.

 

569.Jaki ładunek przepłynął przez poprzeczny przekrój przewodnika w czasie t=8min, jeśli w przewodniku płynął prąd jak na wykresie?   Rozwiązanie YT

Prąd elektryczny stały. Ładunek przepływający przez obwód jest liczbowo równy polu pod wykresem.

 

570.Wskazówka miliamperomierza o r=5W odchyla się do końca skali, gdy i=0,01A. Jaki opór należy dołączyć do miliamperomierza, aby można go było stosować jako woltomierz do pomiaru U=500V?   Rozwiązanie YT

571.Jakie jest natężenie prądu płynącego przez żarówkę o P=100W podłączoną do U=230V? 

Rozwiązanie YT

572.Ile elektronów przepływa w ciągu jednej sekundy przez poprzeczny przekrój przewodnika, w którym płynie prąd o natężeniu i=1A? e=1,6·10-19C.   Rozwiązanie YT

573.Ile elektronów przepływa w ciągu jednej sekundy przez włókno żarówki o mocy P=100W dostosowanej do napięcia U=230V? e=1,6·10-19C.   Rozwiązanie YT

574.Jaka moc wydziela się na oporze R3, jeśli na oporze R1 wydziela się P1=100W? Znamy R1=10W, R2=10W,  R3=100W.   Rozwiązanie YT

Prąd elektryczny stały. Stosujemy prawo Ohma i Kirchhoffa.

575.Moc wydzielona na oporach R1=100W i R2 połączonych szeregowo jest n=5 razy mniejsza od wydzielanej na nich, gdy są połączone równolegle przy tym samym napięciu zasilania. Znajdź wartość oporu R2.   Rozwiązanie YT

576.Ile razy moc dwóch takich samych oporów połączonych szeregowo jest mniejsza od ich mocy, gdy są połączone równolegle? Napięcia zasilania są takie same w obu przypadkach.   Rozwiązanie YT

577.Opory R1 i R2 połączono raz szeregowo a raz równolegle i podłączono do tego samego napięcia U. Jakie muszą być ich wartości jeśli moc połączonych równolegle była n=4 razy większa od połączonych szeregowo?   Rozwiązanie YT

578.Czajnik elektryczny ma dwie jednakowe spirale grzejne. Przy włączeniu jednej z nich woda zagotowuje się w t1=10min. W jakim czasie zagotuje się ta woda, gdy oba uzwojenia podłączymy do tego samego napięcia raz szeregowo a raz równolegle?   Rozwiązanie YT

579.Jaka jest moc czajnika elektrycznego, który w ciągu t=10min ogrzewa m=0,6kg wody od t1=10oC do t2=100oC? Sprawność czajnika jest h=60% a dla wody c=4200J/kgK.   Rozwiązanie YT

580.Jaka jest moc na R1, jeśli U=120V, R2=60W, R3=30W, i=2A?   Rozwiązanie YT

Prąd elektryczny stały. Wzór na moc prądu elektrycznego i prawo Ohma oraz Kirchhoffa.

581.Jaki prąd elektryczny płynie przez czajnik o pojemności V=10litrów, jeśli jego sprawność jest h=0,8? Czajnik pod U=230V ogrzewa wodę od T1=293K do T2=373K w czasie t=30min.   Rozwiązanie YT

582.Po jakim czasie V=5 litrów wody o to=20oC, zacznie wrzeć w czajniku, którego grzałka ma P=1kW? Sprawność czajnika jest h=0,8. Dla wody r=103kg/m3 i c=4200J/kgK.   Rozwiązanie YT

583.Grzejnik o nominalnych Uo=230V i Po=500W podłączono do U=200V. Jaka moc ma teraz grzejnik?Rozwiązanie YT

584.Winda o m=1200kg zasilana przez U=230V wznosi się na h=15m w t=0,5 min. Jaki prąd pobierał silnik, jeśli jego h=0,9? Rozwiązanie YT

585.Elektrowóz jadący z v=72 km/h rozwija średnią siłę ciągu F=1kN. Jaki prąd pobiera jego silnik, jeśli zasilany jest U=500V i ma h=90%? Rozwiązanie YT

586.Jak i jaki opór należy podłączyć do grzałki o nominalnych Po=2kW i Uo=100V, jeśli będzie zasilana U=230V? Rozwiązanie YT

587.Grzałki o oporach R1=100W i R2=130W podłączono do U=230V równolegle a potem szeregowo. Znajdź ich moce. Rozwiązanie YT

588.Która z żarówek o P1=40W, P2=60W i P3=100W, przystosowanych do 230V ma największy opór?Rozwiązanie YT

589.Spirala grzałki o przekroju S=0,15mm2, długości l =10m i oporze właściwym r=1,1·10-6Wm jest przystosowana do U=230V i ma η=85%. W jakim czasie zagotuje ona V=2litry wody o to=17oC, dla której c=4,2·103J/kgK. Rozwiązanie YT

590.Tramwaj o m=20ton posiada silnik elektryczny o h=80% przystosowany do U=500V. Jadąc jednostajnie pod górę o nachyleniu a=5o silnik pobiera i =10A. Współczynnik tarcia kół tramwaju o szyny był m=0,01. Znajdź jego prędkość. Rozwiązanie YT

591.Silnik elektryczny o P=0,4kW porusza łopatki wirujące w naczyniu zawierającym V=8 litrów wody. O ile stopni ogrzeje się woda w czasie t=5min w wyniku tarcia łopatek? Dla wody c=4200J/kgK. Rozwiązanie YT

592.Żarówki o P1=60W i P2=100W przystosowane do Uo=230V połączono szeregowo. Jakie napięcie można przyłożyć do układu żarówek, aby na żadnej z nich moc nie była większa od nominalnej? Rozwiązanie YT

593.Bateria o E=13V i oporze wewnętrznym r=1W została zwarta R=12W. Jaki prąd płynął w obwodzie i jakie było napięcie na oporze zewnętrznym? Rozwiązanie YT

594.Baterię zwarto R1=10W i wtedy w obwodzie popłynął prąd i1=2A. Gdy ją zwarto R2=20W, to popłynął prąd i2=1A. Jaka była jej SEM? Rozwiązanie YT

595.Baterię o SEM E=12V i oporze wewnętrznym r=1W zwarto dwoma oporami R1=10W i R2=20W połączonymi szeregowo. Jakie napięcia panują na tych oporach? Rozwiązanie YT

596.Baterię o SEM E=12V i oporze wewnętrznym r=1W zwarto dwoma oporami R1=10W i R2=20W połączonymi równolegle. Jakie prądy płyną przez te opory? Rozwiązanie YT

597.Ogniwo o SEM E=1,5V i oporze wewnętrznym r=1W zwarto oporem R=4W. Jaka energia chemiczna ogniwa zostanie zużyta w czasie t=10min? Rozwiązanie YT

598.Dwa takie same R połączono raz szeregowo a raz równolegle z ogniwem o E=12V i r=1W. W obu przypadkach moc wydzielona na oporach zewnętrznych była taka sama. Jaką wartość miały opory R?  Rozwiązanie YT

 

599.Jaka moc wydziela się na oporze R=4W, jeśli E=12V i r=1W a opór woltomierza w stosunku do R i r jest wielki? Rozwiązanie YT

  Prąd elektryczny stały. Stosujemy wzór na natężenie prądu w obwodzie zamkniętym

600.Ogniwo zwarto raz oporem R1=4W a raz oporem R2=9W. Moc prądu na tych oporach była taka sama. Znajdź opór wewnętrzny ogniwa. Rozwiązanie YT

601.Jakie napięcie zmierzymy na zaciskach źródła o E=12V i r=1W, jeśli czerpiemy z niego i=1A? Rozwiązanie YT

602.Z ogniwa o r=0,08W pobierana jest P1=8W przy i1=4A. Jaka moc jest pobierana z tego ogniwa, jeśli jest i2=6A? Rozwiązanie YT

603.Bieguny ogniwa o E=1,5V i r=2W zwarto połączonymi równolegle R=5W i kondensatorem płaskim C, którego okładki są oddalone od siebie o d=2mm. Znajdź natężenie pola elektrycznego w kondensatorze. Rozwiązanie YT

604.Znajdź napięcia na kondensatorach o C1=1mF i C2=13mF, jeśli E=1,5V, r=1W, R=14W. Rozwiązanie YT

 

605.Znajdź SEM ogniwa o r=1W, gdy R=100W, R1=R2=200W, C=1mF, q=10-8C.  YT

  Prąd elektryczny stały. Korzystamy z praw Kirchhoffa, Ohma i wzoru na natężenie prądu z ogniwa.

606.Jaki prąd płynie przez opór R=7W, jeśli E1=3V, r1=1W i E2=9V, r2=2W?  YT

Prąd elektryczny stały. Rozwiązujemy zadanie metodą oczkową.

607.Znajdź prądy w obwodzie, gdy E1=12V, r1=1W i E2=10V, r2=2W oraz R=10W. Rozwiązanie YT

  Prąd elektryczny stały. Stosujemy metodę oczka.

608.Znajdź prądy w obwodzie, gdy E1=12V, r1=1W i E2=10V, r2=2W oraz R=10W. Rozwiązanie YT

   Prąd elektryczny stały.

609.Znajdź E2 jeśli E1=1,5V, i1=2,5A, i2=0,5A. Rozwiązanie YT

Prąd elektryczny stały. Stosujemy metodę oczkową.

610.Jakie prądy płyną w obwodzie, jeśli E1=4,5V, r1=1W, E2=3V, r2=2W oraz R1=10W i R2=20W?  Rozwiązanie YT

Dwa ogniwa w obwodzie. Zadanie rozwiązujemy metodą oczkową.

 

D13.1. Na schemacie fragmentu obwodu elektrycznego opory wewnętrzne

woltomierzy są r1=5kW i r2=3kW oraz R1=60W,  R2=40W,  U=100V.

Co wskazują woltomierze? YT

 

D13.2.W obwodzie jak na schemacie poniżej mamy R1=1kW, R2=2kW, R3=3kW, R4=4kW, R5=5kW oraz i1 =0,2A. Znajdź prądy płynące przez pozostałe opory. YT

D13.3.Znajdź opór zastępczy identycznych oporów jak na schemacie poniżej. YT

D13.4.Na schemacie poniżej R1=2W, R2=1W, R3=1W. Amperomierz wskazuje natężenie i=5A. Opory wewnętrzne ogniwa i amperomierza są bardzo małe i przyjmujemy ich wartości rA=ro=0. Opór wewnętrzny woltomierza przyjmujemy za nieskończenie wielki, rV=∞. Znajdź SEM ogniwa i wskazanie woltomierza. YT

D13.5.Dlaczego amperomierz musi mieć opór wewnętrzny bardzo mały, a woltomierz bardzo duży? YT

D13.6.Na schemacie R1=R2=R3=20 W,   r=1 W,   E = 24V. Znajdź sprawność ogniwa. YT

D13.7.Na schemacie poniżej E=36V, r= 1W, R1=12 W, R2=9 W, R3=1 8W, R4= 36W. Znajdź natężenia prądów płynących przez poszczególne oporniki. YT

 

D13.8.W obwodzie poniżej E=40V, r=2 W, R1=12 W, R2=8 W, R3=18 W, C1=4mF, C2=6mF. Jakie ładunki zgromadziły się na kondensatorach i jakie prądy płyną przez opory? YT

D13.9.Jaki ładunek jest zgromadzony na kondensatorze? E=14V, r=1 W, R1= 6W, R2= 2W, C=2mF, rV= ∞. YT

D13.10.Oblicz natężenia prądów w obwodzie jak na schemacie poniżej, w którym E1=2V, E2=4V, R1=1W, R2=2W, R3=3W. Opory wewnętrzne ogniw zaniedbujemy. YT

 

D13.11.Zbudowano obwód elektryczny składający się z połączonych szeregowo oporu R i diody półprzewodnikowej zasilanych ogniwem AA. Amperomierz wskazał prąd płynący przez diodę i=2,2A, a woltomierz napięcie na diodzie Ud=0,617V. Opory wewnętrzne przyjmujemy, że są: woltomierza rV=∞ i amperomierza rA=0 . Narysuj schemat obwodu elektrycznego i znajdź wartość oporu R. YT

D13.12.Zbudowano obwód elektryczny jak na schemacie poniżej: R1=1W, R2=2W, R3=3W. Opór R4 to l=10m drutu miedzianego o oporze właściwym r= 1,7∙10-8)Wm i średnicy d=2,32mm. SEM ogniwa jest 

E =12V, a jego opór wewnętrzny zaniedbujemy. Jakie prądy płyną przez opory? YT

 

 

D13.13.Zbudowano obwód elektryczny z jednakowych oporów r=1W, jak na schemacie poniżej. Znajdź opór zastępczy RAB i RBCYT

D13.14.Zbudowano obwód elektryczny jak na schemacie poniżej: R=1W, i C=5mF. SEM ogniwa jest

E =12V, a jego opór wewnętrzny zaniedbujemy. Jakie prądy płyną przez opory? YT

D13.15. Jedną z metod wyznaczania oporu jest metoda mostka Wheatstone/a. W metodzie tej, aby wyznaczyć nieznany opór trzeba dysponować jednym oporem o znanej wartości, galwanometrem, drutem oporowym i źródłem napięcia. Poznaj tę metodę. YT

 

D13.16. Fragment rozgałęzionego obwodu składa się z trzech oporników połączonych w trójkąt. Znaleźć oporność R1,R2,R3 elementów gwiazdy, która wmontowana w obwód na miejsce trójkąta o oporach r1,r2,r3 będzie równoważna trójkątowi. YT

 

D13.17. W obwodzie poniżej wszystkie SEM i opory (wewnętrzne i zewnętrzne) są jednakowe. Znajdź natężenie prądu I jaki płynie, gdy wyłączniki przyjmują pozycje jak w tabeli poniżej. YT

D13.18.W obwodzie poniżej E=1,5V, opór wewnętrzny woltomierza rv=∞ i opór zewnętrzny R ≪rv. Woltomierz wskazał U=1,2V. Znajdź stosunek oporu wewnętrznego ogniwa do oporu zewnętrznego. YT