Napisz

Treści zadań

Fizyka

Druga zasada dynamiki Z jakim przyspieszeniem porusza się ciało m=2kg po poziomej powierzchni pod wpływem poziomej F=20N? Rozwiązanie YT Znajdź przyspieszenie i napięcie nici łączącej m1=2 kg i m2=4 kg poruszające się bez tarcia po poziomej powierzchni pod wpływem poziomej F=30 N ciągnącej m2. Rozwiązanie YT Na poziomym stole leży sześć sześcianów o masie m=1 kg każdy. Stała, pozioma siła F=12 N działa na pierwszy z nich. Jaka siła wypadkowa działa na każdy sześcian? Rozwiązanie YT Linijka o długości d=1 m jest ciągnięta za jeden koniec po poziomym stole przez poziomą siłę F=100 N. Znajdź naprężenie w niej w odległości x=60 cm od jej początku. Rozwiązanie YT Znajdź przyspieszenie układu i napięcie nici łączącej masy m1=3 kg oraz m2=1 kg. Rozwiązanie YT .Znajdź przyspieszenie układu i napięcia nici łączących masy m1=2 kg, m2=4 kg i m3=1 kg. Rozwiązanie YT Znajdź przyspieszenie układu i napięcia nici łączących masy m1=1 kg, m2=2 kg, m3=3 kg, m4=4 kg i m5=5 kg. Rozwiązanie YT Wyprostowany, jednorodny sznur o długości d leży na stole tak, że jego część zwisa. Jak zmienia się jego przyspieszenie w zależności od długości części zwisającej Rozwiązanie YTjakim przyspieszeniem porusza się po poziomym stole

fizyka

ciało o m=10 kg pod działaniem F=50 N tworzącej z poziomem a=30o? Jaką siłą naciska ono na podłoże? Rozwiązanie YT Z jakim przyspieszeniem porusza się po poziomym stole ciało m=10 kg pod wpływem poziomej siły F=60 N. Współczynnik tarcia o podłoże m=0,2. Rozwiązanie YT Znajdź przyspieszenie mas m1=1 kg i m2=2 kg oraz napięcie nici, jeśli F=30 N a m=0,2. Rozwiązanie YT  Znajdź przyspieszenie układu i napięcie nici łączących masy m1=2 kg i m2=1 kg (patrz rys. do zadania nr 85), gdy współczynnik tarcia masy m1 o stół jest m=0,2. Rozwiązanie YT Znajdź przyspieszenie układu i napięcia nici łączących masy m1=3 kg, m2=2 kg i m3=1 kg, (patrz rysunek do zadania nr 86), gdy współczynnik tarcia mas o stół jest m=0,1. Rozwiązanie YT Wyprostowany, jednorodny sznur o długości d leży na stole tak, że jego część zwisa. Jak zmienia się przyspieszenie sznura w zależności od