Napisz

Treści zadań

  zmiana pędu

Wieżowiec, który powstał w miejscu zniszczonych biurowców WTC w wyniku zamachu z 11 września 2001r. ma wysokość541m. Rusza w nim w górę z przyspieszeniem winda, w której na wadze stoi człowiek o m=60kg. Winda przebyła s=144m w t=6s. Co wskazywała waga? Rozwiązanie YT W jednym z wysokich budynków na Manhattanie rusza w dół z przyspieszeniem winda, w której człowiek m=60kg stoi na wadze. Winda przebyła s=144m w t=6s. Co wskazywała waga? Rozwiązanie Jakie jest napięcie liny, po której małpa o masie m=50kg wspina się z przyspieszeniem a=0,5m/s2 względem podłogi? Rozwiązanie YT Tramwaj porusza się poziomo z a=5m/s2. O ile od pionu odchyla się człowiek, aby się nie przewrócić? Rozwiązanie YTJakie jest przyspieszenie samolotu na pasie startowym, jeśli zawieszone w nim wahadło odchyliło się od pionu o a=45o? Rozwiązanie YT Wykres przedstawia zależność prędkości od czasu ciała o m=8kg. Jakie siły działały na nie w drugiej i piątej sekundzie? Rozwiązanie YT Wykres przedstawia zależność od czasu siły, która zaczęła działać na ciało m=10kg poruszające się ze stałą prędkością vo=4m/s. Jaką prędkość posiada ono po t=3s działania siły F? Rozwiązanie YT Wykres przedstawia zależność prędkości od czasu klocka po poziomej powierzchni. Jaki jest współczynnik tarcia? Rozwiązanie YT    zmiana pędu

Kulkę o masie m zawieszono na nici tworzącej z sufitem w stanie równowagi kąty a i b. Znajdź naprężenia nici. YT Znajdź przyspieszenie po poziomym stole równi o nachyleniu a=30o, przy którym klocek o m=5kg pozostaje w tym samym miejscu równi. Nie ma tarcia między ciałem i równią a podłożem. Jaki jest wtedy nacisk ciała na równię? Porównaj z naciskiem, jaki wywierałoby ciało na nieruchomą równię. Przyjmij g=10m/s2. YT Do walca o m=5kg i r=50cm leżącego na przedostatnim stopniu schodów o h=25cm, przyłożono poziomą F. Przy jakiej jej wartości walec pokona stopień? Przyjmujemy g=9,81m/s2. YT Z wysokości h=5m równi pochyłej o masie M=10kg zsuwa się klocek o masie m=1kg. Znajdź prędkości obu ciał