Treści zadań

Napisz

   wychylenie

Ruch bryły sztywnej Oś walca o m=100kg unieruchomiono poziomo i nawinięto na niego nić, którą ciągnięto F=10N. Znajdź przyspieszenie nici. Na walcu o m=10kg nawinięto taśmę, której koniec przymocowano do sufitu. Walec odkręca się tak, że jego oś pozostaje pozioma. Znajdź przyspieszenie liniowe walca i napięcie taśmy. Na nieruchomym bloczku o r=0,1m i m=0,5kg przymocowanym do sufitu jest nawinięta nić, na której wisi m1=0,1kg. Znajdź przyspieszenie m1 i napięcie nici. Przez nieruchomy blok o r=0,2m i m=5kg zaczepiony u sufitu przerzucono taśmę, do końców której przymocowano m1=4kg i m2=6kg. Znajdź przyspieszenie mas i napięcia nici po obu stronach bloczka, jeśli taśma nie ślizga się po nim, lecz powoduje jego obrót. Bloczek o r=0,2m i m1=3kg połączony jest nicią z klockiem o m2=1kg poruszającym się po poziomym stole bez tarcia pod wpływem poziomej F=10N. Znajdź przyspieszenie układu i napięcie nici. Bloki o m3=10kg i m4=5kg oraz promieniach R=0,2m i r=0,1m sklejono tworząc nieruchomy blok podwójny. Na pierwszym nawinięto taśmę z m1=6kg, a na drugim taśmę z m2=4kg. Znajdź przyspieszenia mas. Znajdź przyspieszenie mas m1=5kg i m2=0,5kg, oraz napięcia taśmy po obu stronach bloczka o r=0,05m i m=4kg. Taśma nie ślizga się po bloczku, lecz powoduje jego obrót. Znajdź przyspieszenia mas m=20kg i M=2kg oraz

   wychylenie

napięcia nici. Blok podwójny o r=0,05m i R=0,1m ma moment bezwładności względem osi symetrii Io=0,1kgm2. Współczynnik tarcia m o podłoże jest m=0,1. Z jakim przyspieszeniem stacza się bez poślizgu wzdłuż równi o nachyleniu a=30o walec o m=5kg? Koło zamachowe o m=5kg i r=0,15m obraca się z fo=4Hz. Jaki moment siły zatrzyma je po t=10s? Znajdź moc silnika obracającego jednostajnie koło zamachowe o Io=0,4kgm2, jeśli po jego wyłączeniu koło hamując t=5s obróciło się N=150 razy. Znajdź przyspieszenia szpuli o promieniach r i R, masie m i momencie bezwładności Io ciągniętej minimalną siłą F jak na rysunkach. Jakie występują wtedy siły tarcia? stojący pręt o wysokości h przewraca się. Jaki jest jego moment bezwładności względem osi przechodzącej przez podstawę? Moment bezwładności względem osi przechodzącej przez środek masy jest Io=mh2/12.

    współczynnik sprężystości

=3,5s. Znajdź statyczne wydłużenie sprężyny spowodowane dodanym ciężarkiemNa nieważką szalkę wagi zawieszoną na sprężynie o k=15N/m z wysokości h=0,15m spada ciało o m=0,2kg. Szalka zaczyna drgać, a ciało pozostaje w ciągłym z nią kontakcie. Znajdź amplitudę drgań. Dwie sprężyny o 2=3s. Po dodaniu drugiego T1=0,4m. Do wiszącej sprężyny o k=11N/m przywiązano nić z kulką o Q=1,1N którą wprawiono w drgania pionowe. W pewnych położeniach nić jest wyprostowana lecz nie napięta. Znajdź amplitudę drgań kulki. Do wiszącej sprężyny przyczepiono ciężarek. Wtedy TlDZnajdź okres drgań ciężarka zawieszonego na nieważkiej sprężynie, jeśli jej wydłużenie w stanie równowagi jest Areometr o m=0,1kg i średnicy walcowatej części d=1cm zanurzony w cieczy drga harmonicznie      współczynnik sprężystości

k 1 =10N/m i k 2 =15N/m połączono ze sobą i jedną przymocowano do sufitu, a do końca drugiej przymocowano kulkę o m=0,3kg. Znajdź okres drgań pionowych. Sprężyny o k 1 =8N/m i k 2 =10N/m i tej samej długości przyczepiono do sufitu równolegle obok siebie. Do ich dolnych końców przymocowano kulkę o m=0,4kg. Znajdź okres jej drgań pionowych. Przez nieruchomy blok o M =1kg przerzucono taśmę, której jeden koniec połączono z pionową sprężyną o k=9N/m przytwierdzoną do podłoża, a na drugim zawieszono kulkę o m=0,1kg. Znajdź okres drgań pionowych, jeśli taśma nie ślizga się po bloku lecz powoduje jego obrót. 

Znajdź okres drgań rtęci o m=0,1kg i r=13,6g/cm3 w U- rurce o polu przekroju s=4cm2. Ciężarek drga na pionowej sprężynie z A=5cm uzyskując maksymalną energię E=1J. Jaki jest k sprężyny? Jak zmieni się okres drgań jeśli na sprężynie zawiesimy kulkę aluminiową o da=2600kg/m3 w miejsce miedzianej o takim samym promieniu i dm=8600kg/m? Leżące na stole sprężyny o k1=15N/m i k2=10N/m połączono szeregowo i jedną z nich umocowano do ściany. Jaki jest współczynnik sprężystości tak powstałego układu? Rozważ sytuację, gdy do drugiej przyłożono siłę F. Tej samej długości, leżące na stole sprężyny o k1=15N/m i k2=10N/m połączono równolegle i jedne ich końce umocowano do ściany. Jaki jest współczynnik sprężystości tak powstałego układu? Rozważ sytuację, gdy przyłożono do nich siłę F. Tej samej długości, równoległe, leżące na stole sprężyny o k1=15N/m i k2=10N/m przymocowano do ściany. Do drugich końców przymocowano klocek o m=0,1kg. Po wytrąceniu z równowagi klocek zaczął drgać. Znajdź częstotliwość tych drgań. Znajdź gęstość cieczy.

  

 

    współczynnik sprężystości

=3,5s. Znajdź statyczne wydłużenie sprężyny spowodowane dodanym ciężarkiemNa nieważką szalkę wagi zawieszoną na sprężynie o k=15N/m z wysokości h=0,15m spada ciało o m=0,2kg. Szalka zaczyna drgać, a ciało pozostaje w ciągłym z nią kontakcie. Znajdź amplitudę drgań. Dwie sprężyny o 2=3s. Po dodaniu drugiego T1=0,4m. Do wiszącej sprężyny o k=11N/m przywiązano nić z kulką o Q=1,1N którą wprawiono w drgania pionowe. W pewnych położeniach nić jest wyprostowana lecz nie napięta. Znajdź amplitudę drgań kulki. Do wiszącej sprężyny przyczepiono ciężarek. Wtedy TlDZnajdź okres drgań ciężarka zawieszonego na nieważkiej sprężynie, jeśli jej wydłużenie w stanie równowagi jest Areometr o m=0,1kg i średnicy walcowatej części d=1cm zanurzony w cieczy drga harmonicznie      współczynnik sprężystości

k 1 =10N/m i k 2 =15N/m połączono ze sobą i jedną przymocowano do sufitu, a do końca drugiej przymocowano kulkę o m=0,3kg. Znajdź okres drgań pionowych. Sprężyny o k 1 =8N/m i k 2 =10N/m i tej samej długości przyczepiono do sufitu równolegle obok siebie. Do ich dolnych końców przymocowano kulkę o m=0,4kg. Znajdź okres jej drgań pionowych. Przez nieruchomy blok o M =1kg przerzucono taśmę, której jeden koniec połączono z pionową sprężyną o k=9N/m przytwierdzoną do podłoża, a na drugim zawieszono kulkę o m=0,1kg. Znajdź okres drgań pionowych, jeśli taśma nie ślizga się po bloku lecz powoduje jego obrót. 

Znajdź okres drgań rtęci o m=0,1kg i r=13,6g/cm3 w U- rurce o polu przekroju s=4cm2. Ciężarek drga na pionowej sprężynie z A=5cm uzyskując maksymalną energię E=1J. Jaki jest k sprężyny? Jak zmieni się okres drgań jeśli na sprężynie zawiesimy kulkę aluminiową o da=2600kg/m3 w miejsce miedzianej o takim samym promieniu i dm=8600kg/m? Leżące na stole sprężyny o k1=15N/m i k2=10N/m połączono szeregowo i jedną z nich umocowano do ściany. Jaki jest współczynnik sprężystości tak powstałego układu? Rozważ sytuację, gdy do drugiej przyłożono siłę F. Tej samej długości, leżące na stole sprężyny o k1=15N/m i k2=10N/m połączono równolegle i jedne ich końce umocowano do ściany. Jaki jest współczynnik sprężystości tak powstałego układu? Rozważ sytuację, gdy przyłożono do nich siłę F. Tej samej długości, równoległe, leżące na stole sprężyny o k1=15N/m i k2=10N/m przymocowano do ściany. Do drugich końców przymocowano klocek o m=0,1kg. Po wytrąceniu z równowagi klocek zaczął drgać. Znajdź częstotliwość tych drgań. Znajdź gęstość cieczy.