Główna

Napisz

6

Ruch po okręgu

 

 

230.Koła parowozu o r1=0,6m obracają się ze stałą w1=15(1/s). Znajdź w2 jego kół o r2=0,3m oraz v pociągu. Rozwiązanie YT

 

231.Koła tylne parowozu mają w1=9(1/s), a przednie w2=12(1/s). Średnica przednich jest o d=0,2m mniejsza od średnicy tylnych. Znajdź prędkość parowozu. Rozwiązanie YT

 

232.Elektrowóz ruszył i jego koła o r=0,2m miały e=1(1/s2). Po jakim czasie miał on v=20m/s? 

Rozwiązanie YT

 

233.Walec o r1 = 2,5cm ruszył z e1=8(1/s2) i pokonał pewną drogę w t1=20s. W jakim czasie pokona ją walec o r2 = 3cm i e2=4(1/s2). Rozwiązanie YT

 

234.Pociąg porusza się po łuku o promieniu krzywizny r=400m. Jego przyspieszenie styczne jest as=0,4m/s2. Znajdź jego przyspieszenie normalne i całkowite w chwili, gdy jego v=10m/s. Rozwiązanie YT

 

235.Koło wykonuje n=1800/min obrotów. Po t=40s zatrzymało się. Ile wykonało obrotów? 

Rozwiązanie YT

 

236.Znajdź promień koła zamachowego, jeśli punkty na jego obwodzie mają v1=6m/s, a znajdujące się o d=15cm bliżej osi obrotu mają v2=5,5m/s. Rozwiązanie YT

 

237.Znajdź przyspieszenie dośrodkowe na równiku kuli ziemskiej. Promień Ziemi jest R=6370km. 

Rozwiązanie YT

 

238.Znajdź przyspieszenie dośrodkowe na Ziemi w szerokości geograficznej j=60o. Rozwiązanie YT

 

239.Znajdź przyspieszenie kątowe kół o r=0,4m samochodu, który v=5m/s osiągnął po t=20s od startu. 

Rozwiązanie YT

 

240.Koło obracające się z fo=150Hz zatrzymało się po t=10min. Znajdź opóźnienie kątowe. Ile obrotów wykonało ono w czasie hamowania? Rozwiązanie YT

 

241.Samochód zmniejsza swoją vo=72km/h do v=36km/h w t=10s. Znajdź jego kół o r=0,4m. 

Rozwiązanie YT

 

242.Samochód o vo=18km/h zaczął przyspieszać i po t=20s osiągnął v=108km/h. Znajdź e jego kół o r=0,5m. Rozwiązanie YT

 

243.W jakim czasie prędkość pociągu zmalała od vo=90km/h do v=18km/h, jeśli jego koła o r=0,2m obracały się z e=-0,2(1/s2)? Rozwiązanie YT

 

244.Samochód jadący z vo=54km/h zaczął przyspieszać i w t=5s przebył s=100m. Znajdź e jego kół o r=0,2m. Rozwiązanie YT

 

245.Znajdź odległość po t=1min między samochodami, które ruszyły z tego samego miejsca w tym samym kierunku. Koła pierwszego o r1=0,2m obracają się z e1=0,24(1/s2), a drugiego o r2=0,25m z e2=0,25(1/s2). 

Rozwiązanie YT

 

246.Kulka o m=200g zatacza po poziomym stole okrąg o r=0,5m. Przy jakiej w kulki napięcie nitki trzymającej ją jest N=10N? Rozwiązanie YT

 

247.Pusty wewnątrz pionowy walec o promieniu r=1m zaczął wirować wokół pionowej osi. Człowiek w nim został przyciśnięty do ściany i po usunięciu podłogi nie zsuwa się w dół. Znajdź w walca, jeśli współczynnik tarcia człowieka o ścianę jest m=0,1? Rozwiązanie YT

Ruch po okręgu. Na człowieka działa siła odśrodkowa bezwładności.

248.Kamień o m=0,2kg wiruje pionowo z f=2Hz na nitce o długości r=1m. Znajdź napięcie nitki w najwyższym i najniższym punkcie toru. Rozwiązanie YT

 

249.Jaką siłą samochód o m=10t jadący z v=72km/h naciska na most gdy jest on a) poziomy? b) wklęsły o promieniu krzywizny r=100m? c) wypukły o promieniu krzywizny r=100m? Rozwiązanie YT

 

250.Łyżwiarz o v=5m/s zatacza okrąg o r=10m. Znajdź jego nachylenie i współczynnik tarcia łyżew o lód. 

Rozwiązanie YT

 

251.Nić wahadła o długości d=50cm zakreśla stożek z f=1Hz. Znajdź jej odchylenie od pionu.

 Rozwiązanie YT

 

252.W jakiej odległości od osi obrotu utrzymuje się moneta na płycie gramofonu obracającego się z f=0,5Hz. Współczynnik tarcia jest m=0,05. Rozwiązanie YT

 

253.W pionowym cylindrze o r=0,2m obracającym się z f=10Hz znajduje się kulka o m=5g. Znajdź jej nacisk na ściankę. Rozwiązanie YT

 

254.Na wirówce stoi U-rurka z cieczą tak, że jedno jej ramię jest przedłużeniem osi wirówki a drugie zatacza okrąg o r=0,1m z f=3Hz. Znajdź różnicę poziomów cieczy w obu ramionach. Rozwiązanie YT

 

255.Przywiązany do nici ciężarek o m=0,1kg wiruje w pionie ze stałą f. Znajdź napięcie nici w najniższym punkcie toru, jeśli w najwyższym jest ona wyprostowana lecz nie napięta. Rozwiązanie YT

 

256.Wiadro z wodą na sznurku zatacza pionowy okrąg o r=0,8m. Znajdź najmniejszą  f, przy której woda nie wyleje się z wiadra. Rozwiązanie YT

 

257.Samolot o v=360km/h kreśli jednostajnie pionową pętlę o r=500m. Jaki nacisk działa na pilota o m=80kg w najwyższym i najniższym punkcie pętli? Rozwiązanie YT

 

258.Karuzela obraca się z f=0,2Hz. Krzesełka zakreślają okręgi o r=5m. O jaki kąt od pionu odchyliły się łańcuchy trzymające krzesełka? Rozwiązanie YT

 

259.Ile razy szybciej powinna obracać się Ziemia, aby ciała na równiku nic nie ważyły? Rozwiązanie YT

 

260.Kierowca samochodu jadącego z prędkością v zobaczył nagle w odległości r przeszkodę. Kiedy w celu uniknięcia zderzenia potrzeba mniejszej siły: podczas hamowania po linii prostej, czy podczas jazdy po okręgu o promieniu r ze stałą v? Rozwiązanie YT

 

261.Pręt umocowany do podłoża obraca się wokół pionowej osi zataczając powierzchnię stożka. Z pionem tworzy on a=30o i wiruje z f=2Hz. Ślizga się po nim kulka. W jakiej odległości od dolnego końca pręta osiągnie ona równowagę? Rozwiązanie YT

 

262.Myśliwiec lecąc z v=1080km/h zatacza "martwą pętlę". Znajdź najmniejszy promień pętli wiedząc, że pilot traci przytomność doznając przyspieszenia ok. n=10 razy większego od ziemskiego? Rozwiązanie YT

 

263.Jakie jest nachylenie nasypu kolejowego na zakręcie o r=100m, jeśli w pociągu jadącym z v=72km/h podróżni nie przemieszczają się ku ścianom wagonów? Rozwiązanie YT

 

 

 

 

 

 

 

Siły bezwładności

w ruchu po okręgu

Ruch po okręgu. Zadania z fizyki z rozwiązaniami