Siły bezwładności

w ruchu po okręgu

6

Ruch po okręgu

 

 

230.Koła parowozu o r1=0,6m obracają się ze stałą w1=15(1/s). Znajdź w2 jego kół o r2=0,3m oraz v pociągu. Rozwiązanie YT

 

231.Koła tylne parowozu mają w1=9(1/s), a przednie w2=12(1/s). Średnica przednich jest o d=0,2m mniejsza od średnicy tylnych. Znajdź prędkość parowozu. Rozwiązanie YT

 

232.Elektrowóz ruszył i jego koła o r=0,2m miały e=1(1/s2). Po jakim czasie miał on v=20m/s? 

Rozwiązanie YT

 

233.Walec o r1 = 2,5cm ruszył z e1=8(1/s2) i pokonał pewną drogę w t1=20s. W jakim czasie pokona ją walec o r2 = 3cm i e2=4(1/s2). Rozwiązanie YT

 

234.Pociąg porusza się po łuku o promieniu krzywizny r=400m. Jego przyspieszenie styczne jest as=0,4m/s2. Znajdź jego przyspieszenie normalne i całkowite w chwili, gdy jego v=10m/s. Rozwiązanie YT

 

235.Koło wykonuje n=1800/min obrotów. Po t=40s zatrzymało się. Ile wykonało obrotów? 

Rozwiązanie YT

 

236.Znajdź promień koła zamachowego, jeśli punkty na jego obwodzie mają v1=6m/s, a znajdujące się o d=15cm bliżej osi obrotu mają v2=5,5m/s. Rozwiązanie YT

 

237.Znajdź przyspieszenie dośrodkowe na równiku kuli ziemskiej. Promień Ziemi jest R=6370km. 

Rozwiązanie YT

 

238.Znajdź przyspieszenie dośrodkowe na Ziemi w szerokości geograficznej j=60o. Rozwiązanie YT

 

239.Znajdź przyspieszenie kątowe kół o r=0,4m samochodu, który v=5m/s osiągnął po t=20s od startu. 

Rozwiązanie YT

 

240.Koło obracające się z fo=150Hz zatrzymało się po t=10min. Znajdź opóźnienie kątowe. Ile obrotów wykonało ono w czasie hamowania? Rozwiązanie YT

 

241.Samochód zmniejsza swoją vo=72km/h do v=36km/h w t=10s. Znajdź jego kół o r=0,4m. 

Rozwiązanie YT

 

242.Samochód o vo=18km/h zaczął przyspieszać i po t=20s osiągnął v=108km/h. Znajdź e jego kół o r=0,5m. Rozwiązanie YT

 

243.W jakim czasie prędkość pociągu zmalała od vo=90km/h do v=18km/h, jeśli jego koła o r=0,2m obracały się z e=-0,2(1/s2)? Rozwiązanie YT

 

244.Samochód jadący z vo=54km/h zaczął przyspieszać i w t=5s przebył s=100m. Znajdź e jego kół o r=0,2m. Rozwiązanie YT

 

245.Znajdź odległość po t=1min między samochodami, które ruszyły z tego samego miejsca w tym samym kierunku. Koła pierwszego o r1=0,2m obracają się z e1=0,24(1/s2), a drugiego o r2=0,25m z e2=0,25(1/s2). 

Rozwiązanie YT

 

246.Kulka o m=200g zatacza po poziomym stole okrąg o r=0,5m. Przy jakiej w kulki napięcie nitki trzymającej ją jest N=10N? Rozwiązanie YT

 

247.Pusty wewnątrz pionowy walec o promieniu r=1m zaczął wirować wokół pionowej osi. Człowiek w nim został przyciśnięty do ściany i po usunięciu podłogi nie zsuwa się w dół. Znajdź w walca, jeśli współczynnik tarcia człowieka o ścianę jest m=0,1? Rozwiązanie YT

Ruch po okręgu. Na człowieka działa siła odśrodkowa bezwładności.

248.Kamień o m=0,2kg wiruje pionowo z f=2Hz na nitce o długości r=1m. Znajdź napięcie nitki w najwyższym i najniższym punkcie toru. Rozwiązanie YT

 

249.Jaką siłą samochód o m=10t jadący z v=72km/h naciska na most gdy jest on a) poziomy? b) wklęsły o promieniu krzywizny r=100m? c) wypukły o promieniu krzywizny r=100m? Rozwiązanie YT

 

250.Łyżwiarz o v=5m/s zatacza okrąg o r=10m. Znajdź jego nachylenie i współczynnik tarcia łyżew o lód. 

Rozwiązanie YT

 

251.Nić wahadła o długości d=50cm zakreśla stożek z f=1Hz. Znajdź jej odchylenie od pionu.

 Rozwiązanie YT

 

252.W jakiej odległości od osi obrotu utrzymuje się moneta na płycie gramofonu obracającego się z f=0,5Hz. Współczynnik tarcia jest m=0,05. Rozwiązanie YT

 

253.W pionowym cylindrze o r=0,2m obracającym się z f=10Hz znajduje się kulka o m=5g. Znajdź jej nacisk na ściankę. Rozwiązanie YT

 

254.Na wirówce stoi U-rurka z cieczą tak, że jedno jej ramię jest przedłużeniem osi wirówki a drugie zatacza okrąg o r=0,1m z f=3Hz. Znajdź różnicę poziomów cieczy w obu ramionach. Rozwiązanie YT

 

255.Przywiązany do nici ciężarek o m=0,1kg wiruje w pionie ze stałą f. Znajdź napięcie nici w najniższym punkcie toru, jeśli w najwyższym jest ona wyprostowana lecz nie napięta. Rozwiązanie YT

 

256.Wiadro z wodą na sznurku zatacza pionowy okrąg o r=0,8m. Znajdź najmniejszą  f, przy której woda nie wyleje się z wiadra. Rozwiązanie YT

 

257.Samolot o v=360km/h kreśli jednostajnie pionową pętlę o r=500m. Jaki nacisk działa na pilota o m=80kg w najwyższym i najniższym punkcie pętli? Rozwiązanie YT

 

258.Karuzela obraca się z f=0,2Hz. Krzesełka zakreślają okręgi o r=5m. O jaki kąt od pionu odchyliły się łańcuchy trzymające krzesełka? Rozwiązanie YT

 

259.Ile razy szybciej powinna obracać się Ziemia, aby ciała na równiku nic nie ważyły? Rozwiązanie YT

 

260.Kierowca samochodu jadącego z prędkością v zobaczył nagle w odległości r przeszkodę. Kiedy w celu uniknięcia zderzenia potrzeba mniejszej siły: podczas hamowania po linii prostej, czy podczas jazdy po okręgu o promieniu r ze stałą v? Rozwiązanie YT

 

261.Pręt umocowany do podłoża obraca się wokół pionowej osi zataczając powierzchnię stożka. Z pionem tworzy on a=30o i wiruje z f=2Hz. Ślizga się po nim kulka. W jakiej odległości od dolnego końca pręta osiągnie ona równowagę? Rozwiązanie YT

 

262.Myśliwiec lecąc z v=1080km/h zatacza "martwą pętlę". Znajdź najmniejszy promień pętli wiedząc, że pilot traci przytomność doznając przyspieszenia ok. n=10 razy większego od ziemskiego? Rozwiązanie YT

 

263.Jakie jest nachylenie nasypu kolejowego na zakręcie o r=100m, jeśli w pociągu jadącym z v=72km/h podróżni nie przemieszczają się ku ścianom wagonów? Rozwiązanie YT 

 

 

D6.1.Wahadło o nici l=1m odchylono o a=90o i puszczono. W odległości d od punktu zawieszenia wahadła wbito w ścianę gwóźdź, o który nić zahaczyła. Jakie musi być minimalne d, aby kulka dalej poruszała się po okręgu? YT

 

D6.2. Przyjmując, że wskazówki zegara poruszają się jednostajnie, znajdź co jaki czas wskazówka sekundowa pokrywa się z minutową. YT

 

D6.3. Znajdź przyspieszenie dośrodkowe bielizny w pralce automatycznej, w której bęben o promieniu r=20cm wiruje z f=600/min. YT

 

D6.4. Gumka o lo=1m i k=100N/m, obciążona kulką o m=0,1kg, zaczepiona jest u sufitu  i zatacza powierzchnię stożka. Jaką długość ma gumka podczas obrotów z f=1Hz? Zaniedbaj masę gumki. YT

 

D6.5. Gumka o lo=1m i k=100N/m, obciążona kulką o m=0,1kg, zaczepiona jest u sufitu. Kulkę podniesiono tak, że dotknęła sufitu, a nitka wtedy była poziomo wyprostowana lecz nie napięta. Kulkę zwolniono. Jaką długość miała gumka, gdy kulka przechodziła przez najniższe położenie? Zaniedbaj masę gumki. YT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Napisz

Główna