Napisz

Główna

10

 

Przemiany energii wewnętrznej

 

 

430.Kulkę żelazną o masie mż=100g i temperaturze tż=100oC wrzucono do aluminiowego kalorymetru o masie ma=100g zawierającego mw=50g wody o temperaturze t=20oC. Jaka temperatura końcowa ustaliła się w kalorymetrze?   Rozwiązanie YT

 

431.W mieszaninie wody m1=150g i lodu m2=100g skroplono parę wodną o temperaturze t=100oC. Ile jej skroplono jeśli tk=75oC?   Rozwiązanie YT

 

432.W kalorymetrze zawierającym m1=150g lodu o to=0oC skroplono parę wodną o t=100oC aż do całkowitego stopnienia lodu. Ile gramów jej skroplono?   Rozwiązanie YT

 

433.Kalorymetr aluminiowy o mk=100g zawiera m1=100g wody i m2=150g lodu o to=0oC. W kalorymetrze skroplono m3=50g pary wodnej o t=100oC. Znajdź tk.   Rozwiązanie YT

 

434.Ile lodu o to=-18oC można stopić przy pomocy m=8,5kg wody o t=55oC?   Rozwiązanie YT

 

435.Wodzie dostarczano jednostajnie ciepło i w czasie t1=10min ogrzała się ona od t1=8,5oC do t2=100oC, a w ciągu następnych t2=66,5min wyparowała. Znajdź ciepło parowania wody.   Rozwiązanie YT

 

436.Kulka ołowiana spada z h=100m. O ile wyższą temperaturę ma ona po niesprężystym zderzeniu z podłożem? Zmian energii doznaje tylko kulka.   Rozwiązanie YT

 

437.O ile stopni ogrzeją się kule ołowiane o m1=0,1kg i v1=50m/s oraz m2=0,2kg i v2=100m/s w wyniku zderzenia centralnego?   Rozwiązanie YT

 

438.Znajdź przyrost temperatury dwóch jednakowych kul ołowianych o v=20m/s każda zderzających się centralnie.   Rozwiązanie YT

 

439.Znajdź prędkość kuli ołowianej o t=20oC, która uderzając w stalową ścianę stopiła się.   Rozwiązanie YT

 

440.Dwie jednakowe kule ołowiane o t=20oC, mając jednakowe prędkości zderzyły się centralnie. Znajdź ich prędkości, jeśli stopiły się po zderzeniu.   Rozwiązanie YT

 

441.Z wysokości ho=25m rzucono pionowo w dół z vo=5m/s żelazną kulkę, która po zderzeniu z podłogą odskoczyła na h=10m. Znajdź przyrost jej temperatury, jeśli tylko 50% straconej energii mechanicznej zamieniło się na jej wewnętrzną.   Rozwiązanie YT

 

442.Ile lodu o to=0oC stopiła kula ołowiana o m=5kg i t=50oC, która spadła swobodnie z h=100m.  

Rozwiązanie YT

 

443.Z jakiej wysokości spadła swobodnie kula aluminiowa, jeśli po uderzeniu w ziemię jej Dt=1oC?  

Rozwiązanie YT

 

444.Na poruszający się z vo=20m/s stalowy wózek położono stalową płytę o takiej samej masie. Znajdź przyrost temperatury układu.   Rozwiązanie YT

 

445.O ile stopni ogrzał się klocek żelazny pchnięty z vo=6m/s ku górze równi o nachyleniu a=45o po powrocie do podstawy? Współczynnik tarcia m=0,1.   Rozwiązanie YT

 

446.Z równi pochyłej o długości podstawy sp=100m zsunął się klocek aluminiowy. Znajdź przyrost jego temperatury, gdy k=50% straconej energii mechanicznej jest rozpraszana a m=0,3.   Rozwiązanie YT

 

447.Młot o M=10kg i v=5m/s uderza niesprężyście w podkowę żelazną o m=1kg. Znajdź przyrost temperatury podkowy po n=10 uderzeniach, jeśli pobiera ona całą energię młota?   Rozwiązanie YT

 

448.Pod wpływem sił tarcia klocek aluminiowy o vo=20m/s zatrzymał się na poziomym torze przekazując k=0,2 swojej energii do otoczenia. Znajdź przyrost jego temperatury.   Rozwiązanie YT

 

449.Młot o m=100kg spadł swobodnie z h=15m na stalowy pal o M=500kg i zderzając się z nim niesprężyście zagłębił go na s=10cm. Znajdź przyrost temperatury pala. Młot nie zmienia swojej temperatury.  

Rozwiązanie YT

 

450.Znajdź prędkość względem statku kosmicznego meteoru żelaznego o t=-100oC, jeśli po zderzeniu stopił się on. Połowę traconej przez meteor energii pobrał statek kosmiczny.   Rozwiązanie YT

 

451.W drewniany kloc o M=10kg wiszący na linie o długości d=2m uderzył centralnie lecący poziomo pocisk stalowy o m=0,1kg. Lina odchyliła się o a=60o. Znajdź przyrost temperatury pocisku, jeśli k=0,4 straconej energii mechanicznej układu zamieniło się w wewnętrzną pocisku?   Rozwiązanie YT

 

452.Ciało o masie m=2kg zderza się niesprężyście z drugim, spoczywającym o takiej samej masie. Energia wewnętrzna obu ciał wzrosła w wyniku zderzenia o DU=72J. Jaka była prędkość ciała poruszającego się?  

Rozwiązanie YT

 

453.Kulka spadła z H=100m i zderzyła się niesprężyście z podłożem. Między pierwszym i drugim uderzeniem minęło t=8s. Znajdź zmianę jej temperatury, jeśli k=0,5 straconej energii mechanicznej zamieniło się na jej wewnętrzną.   Rozwiązanie YT

 

454.Litr wody o to=10oC zamieniono na parę. Na jaką wysokość można podnieść ciało o M=10 ton za pomocą ciepła dostarczonego wodzie?   Rozwiązanie YT