Napisz

Treści zadań

 Fizykamax

Auto A rusza z przyspieszeniem 0,5 m/s2. Po 15 sekundach, z tego samego miejsca, rusza z przyspieszeniem auto B i dogania A po 30 s. Jakie było przyspieszenie B? Rozwiązanie YT 62.W pewnej chwili auta posiadały: pierwsze stałe przyspieszeniem 0,5 m/s2 i prędkość 10 m/s, a drugie stałe opóźnienie 1,5m/s2 i prędkość 50 m/s. Po jakim czasie ich prędkości będą równe i jakie wtedy przebędą drogi?

Rozwiązanie YT 63.Udowodnij, że w ruchu jednostajnie przyspieszonym bez prędkości początkowej droga przebyta w ciągu pierwszych trzech sekund jest równa drodze przebytej w piątej sekundzie. Rozwiązanie YT  64.Ciała ruszają z różnymi, stałymi przyspieszeniami. Udowodnij, że stosunek dróg, przebywanych przez nie w tym samym czasie, jest równy stosunkowi ich prędkości chwilowych po tym czasie. Rozwiązanie YT 65.Jak zależy od czasu odległość między dwoma ciałami poruszającymi się w tę samą stronę, jeśli ich prędkości początkowe są różne, a przyspieszenia stałe i takie same? Rozwiązanie YT 66.Oblicz przyspieszenie ciała przebywającego kolejne odcinki 100 m każdy w czasie 10 s i 5 s.

Rozwiązanie YT 67.Bila ma prędkość początkową 1 m/s i opóźnienie 0,5 m/s2. Jaką drogę przebędzie do chwili zatrzymania? Rozwiązanie YT 68.Pociąg o prędkości 72 km/h zaczął hamować z przyspieszeniem -0,8 m/s2. Po ilu sekundach stanął i jaką przebył drogę? Rozwiązanie YT 69.Pociąg o prędkości 72 km/h hamując przebył 240 m. W jakim czasie? Rozwiązanie YT

 Przyspieszony Fizykamax

70.Tocząca się po podłodze piłka zatrzymała się po 10 s przebywając 3,8 m. Jaką miała prędkość początkową? Rozwiązanie YT 71.Podczas jazdy pociągu odczepił się ostatni wagon. Ile razy mniejszą drogę do zatrzymania przebył on w stosunku do reszty pociągu? Ruch pociągu był jednostajny, a wagonu jednostajnie opóźniony. Rozwiązanie YT 72.Ciało porusza się ze stałym przyspieszeniem i w czasie t=4 s przebywa drogę s=10 m, a jego prędkość rośnie n=5 razy. Znajdź przyspieszenie. Rozwiązanie YT

73.Ciało rusza z przyspieszeniem. Ile razy czas pokonania pierwszej połowy drogi jest dłuższy od czasu pokonania       drugiej? Rozwiązanie YT 74.Samochód osobowy rusza z przyspieszeniem 36 km/h2 w chwili, gdy mija go, ze stałą prędkością 36 km/h, samochód ciężarowy. Jaka odległość dzieli je po czterech godzinach? Rozwiązanie YT 75.Przez 30s samochód zmniejszył swoją prędkość od 108 km/h do zera. Jaką przebył drogę?

Rozwiązanie YT 76.Przez trzy minuty samochód poruszał się z prędkością 36 km/h a przez kolejne pięć przebył 3,6 km z przyspieszeniem. Jaką osiągnął prędkość? Zrób wykres zależności prędkości ciała od czasu. Rozwiązanie YT

77.Przez pierwsze dwie sekundy ciało poruszało się ze stałą prędkością 4 m/s, przez kolejne pięć ze stałym przyspieszeniem 0,8 m/s2, a w kolejnych dwóch z osiągniętą prędkością. Jaką drogę przebyło ono w ciągu dziewięciu pierwszych sekund ruchu? Zrób wykres zależność prędkości tego ciała od czasu. Rozwiązanie YT

78.Wykres przedstawia zależność przyspieszenia od czasu dla ciała ruszającego z miejsca. Jaką prędkość osiągnęło ono z końcem szóstej sekundy i jaką w tym czasie przebyło drogę? Rozwiązanie YT