Treści zadań

Napisz

zderzenie niesprężyste

Kulka ołowiana spada z h=100m. O ile wyższą temperaturę ma ona po niesprężystym zderzeniu z podłożem? Zmian energii doznaje tylko kulka. O ile stopni ogrzeją się kule ołowiane o m1=0,1kg i v1=50m/s oraz m2=0,2kg i v2=100m/s w wyniku zderzenia centralnego?

Znajdź przyrost temperatury dwóch jednakowych kul ołowianych o v=20m/s każda zderzających się centralnie Znajdź prędkość kuli ołowianej o t=20oC, która uderzając w stalową ścianę stopiła się Dwie jednakowe kule ołowiane o t=20oC, mając jednakowe prędkości zderzyły się centralnie. Znajdź ich prędkości, jeśli stopiły się po zderzeniu. Z wysokości ho=25m rzucono pionowo w dół z vo=5m/s żelazną kulkę, która po zderzeniu z podłogą odskoczyła na h=10m. Znajdź przyrost jej temperatury, jeśli tylko 50% straconej energii mechanicznej zamieniło się na jej wewnętrzną. Ile lodu o to=0oC stopiła kula ołowiana o m=5kg i t=50oC, która spadła swobodnie z h=100m. Z jakiej wysokości spadła swobodnie kula aluminiowa, jeśli po uderzeniu w ziemię jej Dt=1oC? Na poruszający się z vo=20m/s stalowy wózek położono stalową płytę o takiej samej masie. Znajdź przyrost temperatury układu O ile stopni ogrzał się klocek żelazny pchnięty z vo=6m/s ku górze równi o nachyleniu a=45o po powrocie do podstawy?

zderzenie niesprężyste

=0,1.m Współczynnik tarcia Z równi pochyłej o długości podstawy sp=100m zsunął się klocek aluminiowy. Znajdź przyrost jego temperatury, gdy k=50% straconej energii mechanicznej jest rozpraszana a m=0,3. Młot o M=10kg i v=5m/s uderza niesprężyście w podkowę żelazną o m=1kg. Znajdź przyrost temperatury podkowy po n=10 uderzeniach, jeśli pobiera ona całą energię młota? Pod wpływem sił tarcia klocek aluminiowy o vo=20m/s zatrzymał się na poziomym torze przekazując k=0,2 swojej energii do otoczenia. Znajdź przyrost jego temperatury. Młot o m=100kg spadł swobodnie z h=15m na stalowy pal o M=500kg i zderzając się z nim niesprężyście zagłębił go na s=10cm. Znajdź przyrost temperatury pala. Młot nie zmienia swojej temperatury.

   gaz o Jak mienia się gęstość gazu w zależności od temperatury w przemianie izobarycznejV=40litrów wodoru pod p o=0,1MPa ogrzano izochorycznie tak, że ciśnienie wzrosło dwukrotnie. Ile ciepła dostarczono? Powietrze w pokoju o V=50m3 ogrzano pod stałym p=760mm Hg od t1=10oC do t2=20oC. Ile powietrza ulotniło się, jeśli jego M=29g/mol. R = 8,31J/molK. W butli znajdowało się mo=10kg gazu pod po=10MPa. Ile gazu pobrano przy stałej temperaturze, jeśli na końcu p=2,5MPa? R = 8,31J/molK. W dwóch zbiornikach o objętościach V1 i V2, pod ciśnieniami p1 i p2, w temperaturach T1 i T2, znajduje się taki sam gaz doskonały o masie molowej M. Ile gazu ulotniło się po połączeniu zbiorników, jeśli ciśnienie i temperatura przyjęły wartości p i T? Znana jest stała gazowa R. Kolba o V=50litrów zawiera gaz w warunkach normalnych. Po izobarycznym ogrzaniu o DT=100K z kolby ulotniło się Dm=9,7g gazu. Znajdź masę molową gazu. Stała gazowa R=8,31J/molK? Gaz doskonały pod stałym p=5MPa zwiększył swoją V1=1m3 na V2=5m3. Jaką wykonał pracę? W cylindrze z ruchomym tłokiem znajduje się Vo=5dm3 gazu o to=0oC pod po=1MPa. Gaz wykonał pracę W=980J. O ile stopni go

   gaz  Przemiana adiabatyczna ogrzano? Objętość tlenu o m=10kg i t=100oC zmniejszono izobarycznie k=4 razy. Jaką wykonano pracę? R=8,31J/molK a dla tlenu M=0,032kg/mol. Znajdź gęstość mieszaniny m1=0,008kg tlenu i m2=0,004kg dwutlenku węgla, gdy t=27oC i p=50000Pa. Masa atomowe są: tlenu mo=16 i węgla mc=12. R=8,31J/molK. Gaz o T=300K i p=4MPa w butli oziębiono do T1=270K i połowę wypuszczono. Znajdź ciśnienie końcowe. R=8,31J/molK. Po izobarycznym ogrzaniu o DT=1K gazu doskonałego jego objętość wzrosła o k=1/335 objętości początkowej. Znajdź temperaturę początkową. Ciśnienie stałej masy gazu doskonałego wzrosło a objętość zmalała o k=50%. Ile razy wzrosła temperatura? Powietrze w naczyniach V1=3litry i V2=5litrów pod p1=0,1MPa i p2=0,6MPa połączono cienką rurką. Znajdź ciśnienie końcowe, jeśli przemiana była izotermiczna Ile ciepła pobrał azot o cv=20,8J/molK, V=0,02m3 i p=1MPa ogrzany izochorycznie, jeśli ciśnienie wzrosło k=2 razy? R=8,31J/mol Azot o m=2kg i M=0,028kg/mol ogrzano izobarycznie od to=0oC do t=30oC.