Napisz

Treści zadań

Na jezio rze wioś larz nadaje łodzi pręd kość 5 km/h. W jakim kierunku winien on odbić od brzegu rzeki, aby przepłynąć ją prostopadle? Prędkość rzeki jest 4 km/h. Z jaką prędkością płynął wioślarz? Nieru homy dźwig pod nosi ciało w górę z prędko ścią 7,2 km/h. Jaka jest pręd kość ciała wtedy, gdy dźwig poru sza się po pozio mych szyn ach z prędkością 3,6 km/h? Jaki jest kierunek tej prędkości.Oddano strzał prostopadle do ściany wagonu kolejowego o szerokości 3 m, poruszającego się ze stałą prędkością 72 km/h. Pocisk przebił obie ściany. Otwór wylotowy był przesunięty względem wlotowego o 20cm. Jaka była prędkość kuliŁódź przepłynęła rzekę o szerokości 400 m z prędkością 14,4 km/h względem brzegu. Prąd wody zniósł ją o 300 m. Jak długo płynęła łódź? 5.Samochód osobowy był 100 m za ciężarowym. Po 20 s ruchu znalazł się w tej samej odległości, ale przed ciężarowym. Jaka była prędkość względna obu pojazdów e-fizyka

6.Łódź płynie z portu A do B z prądem rzeki w czasie 2 h, a pod prąd w czasie 3 h. Jak długo płynęłaby z A do B tratwa7.Statek o długości 100 m płynie po jeziorze ze stałą prędkością. Łódź, poruszając się z prędkością 108 km/h, przebywa odległość od rufy statku do dziobu i z powrotem w czasie 20 s. Jaka jest prędkość statku? 8.Dwie motorówki, osiągające na jeziorze prędkości 30 km/h i 20 km/h, wyruszają jednocześnie w dół rzeki z przystani A i B leżących nad rzeką w odległości 10 km od siebie. Prędkość prądu rzeki jest 5 km/h. Gdzie spotkają się te łodzie? 9.Odległość między portami A i B leżącymi nad jeziorem statek pokonuje w czasie 1 h płynąc z prędkością 10 km/h. W jakim czasie pokonałby on tę odległość, gdyby porty leżały nad rzeką, płynącą z prędkością 5km/h? 10.Dwa pociągi o długościach 100 m i 300 m poruszają się po równoległych torach z prędkościami 36 km/h i 108 km/h w tę samą stronę. Jak długo się mijają? Jak długo mijałyby się jadąc w kierunkach przeciwnych?e-fizyka