Napisz

Treści zadań

przyspieszenie

41.Ciało ruszyło ze stałym przyspieszeniem i w 10 s przebyło 300 m. Jaką miało prędkość po pięciu sekundach? Rozwiązanie YT 42.Z prędkością 700 m/s pocisk wchodzi w deskę o grubości 5 cm i wychodzi z prędkością 30 0m/s. Jak długo trwał uch? Rozwiązanie YT 43.Ciało ruszyło ze stałym przyspieszeniem i po przebyciu 300 m osiągnęło prędkość 60 m/s. Jak długo trwał ruch? Rozwiązanie YT 44.W ciągu sześciu sekund ruchu jednostajnie przyspieszonego bez prędkości początkowej ciało przebyło 50m. Po jakim czasie miało prędkość 100 m/s? Rozwiązanie YT45.Startujący ze stałym przyspieszeniem samochód przebył 250 m w ciągu 10 s. Jaką prędkość miał z końcem dziesiątej sekundy? Rozwiązanie YT 46.Tramwaj ruszył ze stałym przyspieszeniem 0,5 m/s2. Jaką przebył drogę do chwili uzyskania prędkości 10m/s? Rozwiązanie YT 47.Pociąg ruszył ze stałym przyspieszeniem i przebył 100 m uzyskując prędkość 10 m/s. Jakie miał przyspieszenie? Rozwiązanie YT 48.Kula o prędkości 600 m/s wylatuje z lufy o długości 1 m. Ile trwał jej ruch w lufie? Rozwiązanie YT 49.Po 10 s ruchu jednostajnie przyspieszonego ciało przebyło 300 m, a jego prędkość wzrosła 14 razy. Jakie było przyspieszenie? Rozwiązanie YT 50.Pasażer stoi na peronie przy początku pierwszego wagonu. Pociąg rusza z takim stałym przyspieszeniem, że pierwszy wagon mija go 10 s. Jak długo będzie mijał go dziesiąty? Rozwiązanie YT 52.W szóstej sekundzie ruchu jednostajnie przyspieszonego bez prędkości początkowej ciało przebyło 11 m. Znajdź przyspieszenie. Rozwiązanie YT 53.Ciało rusza ze stałym przyspieszeniem i w siódmej sekundzie przebywa 65 m. Jaką prędkość ma z końcem dziewiątej sekundy? Rozwiązanie YT 54. Ciało ruszyło ze stałym przyspieszeniem i w piątej sekundzie ruchu przebyło 9 m. Jaką drogę przebyło w trzeciej sekundzie? Rozwiązanie YT

przyspieszenie

55.Ciało ruszyło ze stałym przyspieszeniem i po 4 s uzyskało prędkość 6 m/s. Jaką drogę przebyło ono w ciągu siódmej sekundy? Rozwiązanie YT 56.Auto ze stałą prędkością 60 km/h mija drugie ruszające ze stałym przyspieszeniem 60 km/h2. Po jakim czasie drugie dogoni pierwsze? Rozwiązanie YT 57. Samochody ruszyły ze stałymi przyspieszeniami 0,5 m/s2 i 0,25 m/s2. Jaka odległość dzieliła je po minucie od startu? Rozwiązanie YT 58. Od wspólnego startu motocykliści poruszali się ze stałymi prędkościami 10 m/s i 5 m/s. Po dwóch minutach drugi jechał z przyspieszeniem 0,5 m/s2. Po jakim czasie dogonił on pierwszego? Rozwiązanie YT 59. W odległości 100 m znajdują się dwa auta poruszające się naprzeciw siebie: pierwsze ze stałą prędkością 4m/s, a drugie z prędkością początkową 6 m/s i przyspieszeniem 1,5 m/s2. Gdzie spotkają się? Rozwiązanie YT