Napisz

Główna

18

Promieniowanie rentgenowskie

 

707.Znajdź maksymalną prędkość elektronów hamowanych na antykatodzie lampy rentgenowskiej, jeśli graniczna długość fali w widmie ciągłym promieniowania rentgenowskiego jest lgr=1,5nm.

Znamy c=3·10m/s, me=9,11·10-31 kg, h=6,63·10-34 Js. Rozwiązanie YT

 

708.Znajdź minimalną długość fali promieniowania emitowanego przez lampę rentgenowską, w której elektrony są przyspieszane przez U=45 kV.  Znamy e=1,6·10-19 C, c=3·10m/s, h=6,63·10-34 Js. Rozwiązanie YT

 

709.Jak zmieni się lmin widma ciągłego promieni rentgena, jeśli napięcie na lampie zmaleje od U1=50kV do U2=25kV? Rozwiązanie YT

 

710.Znajdź lgr ciągłego widma rentgenowskiego wiedząc, że zwiększenie napięcia na lampie o DU=40kV zmniejsza lgr cztery razy. Rozwiązanie YT

 

711.Ile razy energia fotonu rentgenowskiego o lr=100 pm jest większa od energii fotonu światła czerwonego o n=405THz? Rozwiązanie YT

 

712.Znając stałe e=1,6·10-19 C i c=3·10m/s, oraz wiedząc, że w lampie zasilanej przez U=4 kV powstaje

promieniowanie o lmin=1,25Å oszacuj stałą Plancka. Rozwiązanie YT

 

713.Wiązkę promieni rentgena wychodzącą z lampy zasilanej U=48,5 kV kierowano pod różnymi kątami na kryształ kalcytu (CaCo3). Zauważono odbicie promieni przy najmniejszym kącie  θ =2,5o. Znajdź odległość między atomami w siatce krystalicznej kalcytu. Rozwiązanie YT

 

714.Gdy promieniowanie rentgenowskie o l=0,158 nm pada na kryształ NaCl, którego płaszczyzny odbijające są odległe o d=0,252 nm, to obserwuje się maksimum drugiego rzędu. Pod jakim kątem? Rozwiązanie YT

 

715.Jaka jest l promieniowania rentgenowskiego padającego na kryształ NaCl o stałej sieci d=0,33 nm, jeśli maksimum drugiego rzędu obserwuje się pod kątem odbicia  θ =12,3o. Rozwiązanie YT