Napisz

Treści zadań

prędkość

ruch jednostajny

 

Kinematyka ruchu jednostajnego1.Na jeziorze wioślarz nadaje łodzi prędkość 5 km/h. W jakim kierunku winien n odbić od brzegu rzeki, aby przepłynąć ją prostopadle? Prędkość rzeki jest 4 km/h. Z jaką prędkością płynął ioślarz? Rozwiązanie YTe-fizyka 2.Nieruchomy dźwig podnosi ciało w górę z prędkością 7,2 km/h. Jaka jest prędkość ciała wtedy, gdy dźwig porusza się po poziomych szynach z prędkością 3,6 km/h? Jaki jest kierunek tej prędkości? Rozwiązanie YT3.Oddano strzał prostopadle do ściany wagonu kolejowego o szerokości 3 m, poruszającego się ze stałą prędkością 72 km/h. Pocisk przebił obie ściany. Otwór wylotowy był przesunięty względem wlotowego o 20cm. Jaka była prędkość kuli? Rozwiązanie YT4.Łódź przepłynęła rzekę o szerokości 400 m z prędkością 14,4 km/h względem brzegu. Prąd wody zniósł ją o 300 m. Jak długo płynęła łódź? Rozwiązanie YT5.Samochód osobowy był 100 m za ciężarowym. Po 20 s ruchu znalazł się w tej samej odległości, ale przed ciężarowym. Jaka była prędkość względna obu pojazdów? Rozwiązanie YT6.Łódź płynie z portu A do B z prądem rzeki w czasie 2 h, a pod prąd w czasie 3 h. Jak długo płynęłaby z A do B tratwa? Rozwiązanie YT7.

 

ruch jednostajny

 

Statek o długości 100 m płynie po jeziorze ze stałą prędkością. Łódź, poruszając się z prędkością 108 km/h, przebywa odległość od rufy statku do dziobu i z powrotem w czasie 20 s. Jaka jest prędkość statku?e-fizyka Rozwiązanie YT8.Dwie motorówki, osiągające na jeziorze prędkości 30 km/h i 20 km/h, wyruszają jednocześnie w dół rzeki z przystani A i B leżących nad rzeką w odległości 10 km od siebie. Prędkość prądu rzeki jest 5 km/h. Gdzie spotkają się te łodzie? Rozwiązanie YT9.Odległość między portami A i B leżącymi nad jeziorem statek pokonuje w czasie 1 h płynąc z prędkością 10 km/h. W jakim czasie pokonałby on tę odległość, gdyby porty leżały nad rzeką, płynącą z prędkością 5km/h? Rozwiązanie YT10.Dwa pociągi o długościach 100 m i 300 m poruszają się po równoległych torach z prędkościami 36 km/h i 108 km/h w tę samą stronę. Jak długo się mijają? Jak długo mijałyby się jadąc w kierunkach przeciwnych?

Rozwiązanie YT