Napisz

Główna

Artykuły i filmy

 

1.Kinematyka ruchu jednostajnego

 

1.1.Równanie drogi - artykuł                                                  film

1.2. Równanie prędkości - artykuł                                            film

1.3. Prędkość względna - artykuł                                              film

 

2.Kinematyka ruchu jednostajnie zmiennego

 

2.1. Wzory na drogę  - artykuł   

 

3.Zasady dynamiki

3.1. Zasady dynamiki - artykuł                                               film

3.2. Siły bezwładności w ruchu prostoliniowym - artykuł     film

 

4.Zasada zachowania pędu

4.1. Zasada zachowania pędu - artykuł                                   film

 

5.Przemiany energii kinetycznej

 

6.Ruch po okręgu                                                    film

6.1.Siły bezwładności w ruchu po okręgu              film

 

7.Pole grawitacyjne

7.1.Pole grawitacyjne centralne                              film

7.2.Pole grawitacyjne jednorodne                           film

 

8.Ruch bryły sztywnej

8.1.Moment siły i moment pędu punktu                 film

8.2.Moment pędu bryły sztywnej                           film

8.3.Zasady dynamiki w ruchu obrotowym

      bryły sztywnej                                                   film

8.3.Energia kinetyczna w ruchu obrotowym

      bryły sztywnej                                                   film

 

9.Ruch harmoniczny

 

10.Przemiany energii wewnętrznej

10.1.Pierwsza zasada termodynamiki                     film

10.2.Organizm człowieka a silnik cieplny-artykuł

 

 

11.Przemiany gazowe

11.1 Ciepło w przemianach gazowych                   film

 

12.Elektrostatyka  

 

13.Prąd elektryczny   

 

14.Optyka geometryczna

 

15.Elektromagnetyzm    

 

16.Atom wodoru

 

17.Zjawisko fotoelektryczne

 

18.Przemiany gazowe

 

19.Promieniowanie rentgenowskie

 

20.Dyfrakcja światła

 

20.1.Laser- artykuł 

 

21.Elementy STW

 

22.Fizyka jądra

 

22.1.Dawki promieniowania jonizującego - artykuł 

 

23.Promieniowanie cieplne