Napisz

Główna

16

 

Atom wodoru

 

683.Znajdź dla atomu wodoru promień orbity elektronu, prędkość elektronu na tej orbicie i energię atomu. 

Rozwiązanie YT

 

684.Znajdź wartość orbitalnego momentu magnetycznego elektronu w atomie wodoru w dowolnym stanie i wyraź go przez fundamentalne stałe fizyczne me=9,11·10-31kg, e=1,6·10-19C, h=6,63·10-34Js. 

Rozwiązanie YT

 

685.Znajdź l pierwszych czterech linii serii Balmera. Rozwiązanie YT

 

686.Atom wodoru w stanie podstawowym pochłonął foton o Ef =12,09eV. Na której orbicie znalazł się elektron? Rozwiązanie YT

 

687.Znajdź l fotonu, który z atomu wodoru w stanie wzbudzonym n=2 wybija elektron nadając mu energię kinetyczną Ek=4eV. Rozwiązanie YT

688.Przejście elektronu z n-tej orbity na pierwszą w atomie wodoru zachodzi z emisją fotonu o l=1,026·10-7 m. Jaki jest promień orbity n-tej? Rozwiązanie YT

 

689.Ustal granice serii Lymana. Rozwiązanie YT

 

690.Znajdź okres obiegu elektronu wokół jądra na pierwszej orbicie w atomie wodoru wg Bohra. 

Rozwiązanie YT

 

691.Znajdź pęd elektronu na pierwszej orbicie w atomie wodoru wg Bohra. Znamy me=9,11· 10-31 kg  i  v1=0,022· 10m/s. Rozwiązanie YT

 

692.Jaką część energii całkowitej atomu wodoru wg Bohra stanowi energia kinetyczna elektronu?Rozwiązanie YT

 

693.Foton o lo=450nm zderza się ze swobodnym elektronem przekazując mu k=0,4 swojej energii. Znajdź l fotonu rozproszonego. Rozwiązanie YT

 

694.Laser emituje wiązkę światła o l=650nm i P=2mW. Ile fotonów przechodzi w jednostce czasu przez powierzchnię prostopadłą do wiązki? Rozwiązanie YT

 

 

D16.1. Znajdź indukcję magnetyczną w środku atomu wodoru w stanie podstawowym. Znamy r1=0,54·10-10m i v1=0,022·108m/s oraz e=1,6·10-19C i mo=4p10-7Vs/Am. YT

 

D16.1a. W modelu atomu wodoru Bohr wprowadził pojęcie stanów stacjonarnych. Są to stany, w których elektron znajduje się na orbitach dozwolonych. Wtedy energia atomu jest stała – atom nie promieniuje energii. Znajdź częstotliwość elektronu w ruchu wokół jądra wtedy, gdy znajduje się on na pierwszej orbicie dozwolonej o promieniu r1 = 0,53·10-10m. YT