Napisz

Treści zadań

   praca

W windzie, która może poruszać się w górę i w dół z przyspieszeniem o takiej samej wartości, na wadze sprężynowej stoi dziewczyna. Różnica wskazań wagi przy ruchu w górę i w dół wynosi 50N. Jakie jest przyspieszenie windy, jeżeli ciężar dziewczyny jest 500N? YT Szklane naczynie w kształcie sześcianu o bokach a=40cm napełniono do wysokości h=30cm wodą i ustawiono w wagonie kolejowym tak, że jedna z jego krawędzi była równoległa do kierunku jazdy. Znajdź przyspieszenie pociągu, przy którym woda zaczęła wylewać się z naczynia. Przyjmij g=9,8m/s2. YT Jak przedstawiać siły? YT  Siły tarcia działające na ciało na poziomej nieruchomej powierzchni. YT       praca

Jaką poziomą siłę należy przyłożyć do spoczywającego na poziomej powierzchni klocka o m=1kg, aby on ruszył? Współczynnik tarcia m=0,2. Przyjmij g=9,81m/s2. Do spoczywającego na poziomej równi klocka o m=5kg przyłożono poziomą F=15N. Znajdź jego przyspieszenie, gdy m=0,2. Przyjmij g=10m/s2 Klocek o m=1kg pchnięto po poziomej równi. Znajdź jego przyspieszenie, gdy m=0,2. Przyjmij g=10m/s2. YT Do pchniętego po poziomej powierzchni klocka o m=1kg przyłożono poziomą, przeciwną do prędkości F=5N. Znajdź jego przyspieszenie, gdy m=0,1. Przyjmij g=10m/s2. YT Klocek o masie m=2kg leży na poziomym stole ustawionym w windzie drapacza chmur. Jakie przyspieszenie nada klockowi pozioma F=10N, gdy winda porusza się z aw=5m/s2 do góry a m=0,2. Przyjmij g=10m/s2. YT Klocek o masie m=2kg leży na poziomym stole ustawionym w windzie wysokiego drapacza chmur. Jakie przyspieszenie nada klockowi pozioma F=10N, gdy winda porusza się z aw=5m/s2 w dół a m=0,2. Przyjmij g=10m/s2. YT Jakie jest przyspieszenie klocka o m=2kg, zsuwającego się bez tarcia z równi o nachyleniu a=30o? Jaka jest siła nacisku na równię? Przyjmij g=10m/s2. Siła tarcia na równi pochyłej podczas ruchu ciała w jej dół. . Jakie jest poziome przyspieszenie równi o nachyleniu a=30o, przy którym klocek na niej pozostaje w tym samym jej miejscu? Brak jest tarcia. Przyjmij g=10m/s2. Z jakim przyspieszeniem zsuwa się klocek wzdłuż równi o nachyleniu a=30o znajdującej się w windzie poruszającej się z aw=2,5m/s2 w dół? Brak jest tarcia.