Napisz

Główna

19

Fale materii

 

716.Z jaką prędkością porusza się elektron, jeśli ma taki sam pęd jak foton o l=550nm?

Znamy me=9,11·10-31kg, h=6,63·10-34Js. Rozwiązanie YT

 

717.Znajdź długość fali de Broglie’a związanej z: a) nierelatywistycznym elektronem przyspieszonym przez U=1000V, b) futbolówką o masie m=430g i v=210,9km/h (tak kopnął Ronny z Brazylii), c) pociskiem o masie m=7,45g i v=396m/s (pistolet, standard NATO). Rozwiązanie YT

 

718.Porównaj ze sobą l fal de Broglie’a sprzężone z elektronem i protonem poruszającymi się z taką samą prędkością nierelatywistyczną. Rozwiązanie YT

 

719.Z najszybszymi nierelatywistycznymi elektronami emitowanymi z powierzchni metalu o pracy wyjścia W=1,8eV stowarzyszone są fale materii o le=2nm. Znajdź l promieniowania padającego na metal. Brak wyraźnych efektów relatywistycznych. Znamy  m e=9,11·10-31kg, h=6,63·10-34Js, c=3·108m/s. 

Rozwiązanie YT

 

720.Prostopadle do jednorodnego pola magnetycznego o B=0,1T porusza się po okręgu o r=10cm nierelatywistyczny proton. Znajdź sprzężonej z nim fali de Broglie’a. Znamy  m p=1,67·10-27kg, h=6,63·10-34Js. Rozwiązanie YT

 

721.Długości fal fotonu i sprzężonych z nierelatywistycznymi elektronem i protonem fal de Broglie’a są l=2Å. Znajdź energie tych cząstek. Znamy  m e=9,11·10-31kg, mp=1,67·10-27kg, h=6,63·10-34Js, c=3·108m/s. Rozwiązanie YT

 

722.Udowodnij, że na orbitach stacjonarnych atomu wodoru Bohra mieści się całkowita liczba fal de Broglie’a stowarzyszonych z elektronem na danej orbicie. Skorzystaj z wyników rozwiązania zad. 683. 

Rozwiązanie YT

 

723.Znajdź długość fali materii elektronu w n-tym stanie wzbudzonym atomu wodoru.

Znamy e=1,6·10-19C, me=9,11·10-31kg, h=6,63·10-34Js, eo=8,85·10-12C2/Nm2. Rozwiązanie YT

 

724.W akceleratorze LHC (Large Hadron Collider - Wielki Zderzacz Hadronów) znajdującym się w ośrodku CERN pod Genewą protony uzyskują energie do 7 TeV poruszając się z prędkościami v=0,9999991c. Znajdź l stowarzyszonej z takim protonem. Rozwiązanie YT

 

 

D19.1. Znajdź długość fali de Broglie/a skojarzoną z piłeczką pingpongową o m=3g, która podczas tzw. ścięcia uzyskała rekordową prędkość v=170km/h. YT

 

D19.2. Znajdź długość fali de Broglie’a stowarzyszonej z elektronem znajdującym się na pierwszym wzbudzonym poziomie energetycznym w atomie wodoru. Promień pierwszej orbity elektronu w modelu atomu Bohra jest ro=0,53·10-10m. YT