Napisz

Treści zadań

ruch opóźniony

41.Ciało ruszyło ze stałym przyspieszeniem i w 10 s przebyło 300 m. Jaką miało prędkość po pięciu sekundach? Rozwiązanie YT 42.Z prędkością 700 m/s pocisk wchodzi w deskę o grubości 5 cm i wychodzi z prędkością 30 0m/s. Jak długo trwał uch? Rozwiązanie YT 43.Ciało ruszyło ze stałym przyspieszeniem i po przebyciu 300 m osiągnęło prędkość 60 m/s. Jak długo trwał ruch? Rozwiązanie YT 44.W ciągu sześciu sekund ruchu jednostajnie przyspieszonego bez prędkości początkowej ciało przebyło 50m. Po jakim czasie miało prędkość 100 m/s? Rozwiązanie YT45.Startujący ze stałym przyspieszeniem samochód przebył 250 m w ciągu 10 s. Jaką prędkość miał z końcem dziesiątej sekundy? Rozwiązanie YT 46.Tramwaj ruszył ze stałym przyspieszeniem 0,5 m/s2. Jaką przebył drogę do chwili uzyskania prędkości 10m/s? Rozwiązanie YT 47.Pociąg ruszył ze stałym przyspieszeniem i przebył 100 m uzyskując prędkość 10 m/s. Jakie miał przyspieszenie? Rozwiązanie YT 48.Kula o prędkości 600 m/s wylatuje z lufy o długości 1 m. Ile trwał jej ruch w lufie? Rozwiązanie YT 49.Po 10 s ruchu jednostajnie przyspieszonego ciało przebyło 300 m, a jego prędkość wzrosła 14 razy. Jakie było przyspieszenie? Rozwiązanie YT 50.Pasażer stoi na peronie przy początku pierwszego wagonu. Pociąg rusza z takim stałym przyspieszeniem, że pierwszy wagon mija go 10 s. Jak długo będzie mijał go dziesiąty? Rozwiązanie YT 52.W szóstej sekundzie ruchu jednostajnie przyspieszonego bez prędkości początkowej ciało przebyło 11 m. Znajdź przyspieszenie. Rozwiązanie YT 53.Ciało rusza ze stałym przyspieszeniem i w siódmej sekundzie przebywa 65 m. Jaką prędkość ma z końcem dziewiątej sekundy? Rozwiązanie YT 54. Ciało ruszyło ze stałym przyspieszeniem i w piątej sekundzie ruchu przebyło 9 m. Jaką drogę przebyło w trzeciej sekundzie? Rozwiązanie YT

ruch opóźniony

55.Ciało ruszyło ze stałym przyspieszeniem i po 4 s uzyskało prędkość 6 m/s. Jaką drogę przebyło ono w ciągu siódmej sekundy? Rozwiązanie YT 56.Auto ze stałą prędkością 60 km/h mija drugie ruszające ze stałym przyspieszeniem 60 km/h2. Po jakim czasie drugie dogoni pierwsze? Rozwiązanie YT 57. Samochody ruszyły ze stałymi przyspieszeniami 0,5 m/s2 i 0,25 m/s2. Jaka odległość dzieliła je po minucie od startu? Rozwiązanie YT 58. Od wspólnego startu motocykliści poruszali się ze stałymi prędkościami 10 m/s i 5 m/s. Po dwóch minutach drugi jechał z przyspieszeniem 0,5 m/s2. Po jakim czasie dogonił on pierwszego? Rozwiązanie YT 59. W odległości 100 m znajdują się dwa auta poruszające się naprzeciw siebie: pierwsze ze stałą prędkością 4m/s, a drugie z prędkością początkową 6 m/s i przyspieszeniem 1,5 m/s2. Gdzie spotkają się? Rozwiązanie YT

  zmiana pędu

Wieżowiec, który powstał w miejscu zniszczonych biurowców WTC w wyniku zamachu z 11 września 2001r. ma wysokość541m. Rusza w nim w górę z przyspieszeniem winda, w której na wadze stoi człowiek o m=60kg. Winda przebyła s=144m w t=6s. Co wskazywała waga? Rozwiązanie YT W jednym z wysokich budynków na Manhattanie rusza w dół z przyspieszeniem winda, w której człowiek m=60kg stoi na wadze. Winda przebyła s=144m w t=6s. Co wskazywała waga? Rozwiązanie Jakie jest napięcie liny, po której małpa o masie m=50kg wspina się z przyspieszeniem a=0,5m/s2 względem podłogi? Rozwiązanie YT Tramwaj porusza się poziomo z a=5m/s2. O ile od pionu odchyla się człowiek, aby się nie przewrócić? Rozwiązanie YTJakie jest przyspieszenie samolotu na pasie startowym, jeśli zawieszone w nim wahadło odchyliło się od pionu o a=45o? Rozwiązanie YT Wykres przedstawia zależność prędkości od czasu ciała o m=8kg. Jakie siły działały na nie w drugiej i piątej sekundzie? Rozwiązanie YT Wykres przedstawia zależność od czasu siły, która zaczęła działać na ciało m=10kg poruszające się ze stałą prędkością vo=4m/s. Jaką prędkość posiada ono po t=3s działania siły F? Rozwiązanie YT Wykres przedstawia zależność prędkości od czasu klocka po poziomej powierzchni. Jaki jest współczynnik tarcia? Rozwiązanie YT    zmiana pędu

Kulkę o masie m zawieszono na nici tworzącej z sufitem w stanie równowagi kąty a i b. Znajdź naprężenia nici. YT Znajdź przyspieszenie po poziomym stole równi o nachyleniu a=30o, przy którym klocek o m=5kg pozostaje w tym samym miejscu równi. Nie ma tarcia między ciałem i równią a podłożem. Jaki jest wtedy nacisk ciała na równię? Porównaj z naciskiem, jaki wywierałoby ciało na nieruchomą równię. Przyjmij g=10m/s2. YT Do walca o m=5kg i r=50cm leżącego na przedostatnim stopniu schodów o h=25cm, przyłożono poziomą F. Przy jakiej jej wartości walec pokona stopień? Przyjmujemy g=9,81m/s2. YT Z wysokości h=5m równi pochyłej o masie M=10kg zsuwa się klocek o masie m=1kg. Znajdź prędkości obu ciał po zsunięciu się klocka. Brak jest tarcia. Przyjmij g=10m/s2. YT