Treści zadań

Napisz

ciepło

Kulka ołowiana spada z h=100m. O ile wyższą temperaturę ma ona po niesprężystym zderzeniu z podłożem? Zmian energii doznaje tylko kulka. O ile stopni ogrzeją się kule ołowiane o m1=0,1kg i v1=50m/s oraz m2=0,2kg i v2=100m/s w wyniku zderzenia centralnego?

Znajdź przyrost temperatury dwóch jednakowych kul ołowianych o v=20m/s każda zderzających się centralnie Znajdź prędkość kuli ołowianej o t=20oC, która uderzając w stalową ścianę stopiła się Dwie jednakowe kule ołowiane o t=20oC, mając jednakowe prędkości zderzyły się centralnie. Znajdź ich prędkości, jeśli stopiły się po zderzeniu. Z wysokości ho=25m rzucono pionowo w dół z vo=5m/s żelazną kulkę, która po zderzeniu z podłogą odskoczyła na h=10m. Znajdź przyrost jej temperatury, jeśli tylko 50% straconej energii mechanicznej zamieniło się na jej wewnętrzną. Ile lodu o to=0oC stopiła kula ołowiana o m=5kg i t=50oC, która spadła swobodnie z h=100m. Z jakiej wysokości spadła swobodnie kula aluminiowa, jeśli po uderzeniu w ziemię jej Dt=1oC? Na poruszający się z vo=20m/s stalowy wózek położono stalową płytę o takiej samej masie. Znajdź przyrost temperatury układu O ile stopni ogrzał się klocek żelazny pchnięty z vo=6m/s ku górze równi o nachyleniu a=45o po powrocie do podstawy?

ciepło

Współczynnik tarcia m=0,1. Z równi pochyłej o długości podstawy sp=100m zsunął się klocek aluminiowy. Znajdź przyrost jego temperatury, gdy k=50% straconej energii mechanicznej jest rozpraszana a m=0,3. Młot o M=10kg i v=5m/s uderza niesprężyście w podkowę żelazną o m=1kg. Znajdź przyrost temperatury podkowy po n=10 uderzeniach, jeśli pobiera ona całą energię młota? Pod wpływem sił tarcia klocek aluminiowy o vo=20m/s zatrzymał się na poziomym torze przekazując k=0,2 swojej energii do otoczenia. Znajdź przyrost jego temperatury. Młot o m=100kg spadł swobodnie z h=15m na stalowy pal o M=500kg i zderzając się z nim niesprężyście zagłębił go na s=10cm. Znajdź przyrost temperatury pala. Młot nie zmienia swojej temperatury.