ooo

Przemiany energii wewnętrznej. Zadania z fizyki z rozwiązaniami

Napisz

Główna

25

 

Entropia

 

813/1. Kilogram wody zamarzł w warunkach normalnych. Znajdź zmianę jego entropii. Rozwiązanie  YT

 

814/2. Kilogram wody zamienił się w parę wodną w temperaturze t=100oC. Znajdź zmianę jego entropii. 

Rozwiązanie  YT

 

815/3. Ciało o T1=373K przekazało Q=500J ciepła ciału o T2=273K. Przekazanie ciepła nie zmieniło w istotny sposób temperatur oddziałujących ze sobą ciał. Znajdź zmianę entropii tego układu. Rozwiązanie  YT

 

816/4. Ciało ogrzewając się jednostajnie od t1=0oC do t2=100oC pobrało 300J ciepła. Znajdź zmianę jego entropii. Rozwiązanie  YT