Napisz

Treści zadań

 zadania rozwiązania

Znajdź przyspieszenie układu i napięcie nici łączących masy m1=2 kg i m2=1 kg (patrz rys. do zadania nr 85), gdy współczynnik tarcia masy m1 o stół jest m=0,2. Rozwiązanie YT Znajdź przyspieszenie układu i napięcia nici łączących masy m1=3 kg, m2=2 kg i m3=1 kg, (patrz rysunek do zadania nr 86), gdy współczynnik tarcia mas o stół jest m=0,1. Rozwiązanie YT Wyprostowany, jednorodny sznur o długości d leży na stole tak, że jego część zwisa. Jak zmienia się przyspieszenie sznura w zależności od długości jego części zwisającej, jeśli współczynnik tarcia sznura o stół jest m=0,2? (porównaj z zadaniem nr 88). Rozwiązanie YT Z jakim przyspieszeniem porusza się po poziomym stole ciało o masie m=10 kg pod działaniem siły F=50N, skierowanej pod kątem a=30o do poziomu? Współczynnik tarcia ciała o podłoże m=0,2 porównaj z zadaniem nr 89). Rozwiązanie YT Znajdź przyspieszenie mas m1=1kg i m2= 2kg oraz napięcie nici je łączącej, która została przerzucona przez nieważki i nieruchomy blok wiszący u sufitu. Rozwiązanie YT

zadania rozwiązania

Znajdź przyspieszenie mas m1= 2kg, m2= 3kg, m3= 4kg oraz napięcia nici je łączących, jeśli nić między masą m2 i m3 przerzucono przez blok nieruchomy. Rozwiązanie YT Dwie masy M=1 kg każda przyczepiono do końców nitki przerzuconej przez blok nieruchomy. Na jednej z nich położono masę m=0,1 kg. Jakie jest przyspieszenie układu i nacisk masy m na M? Rozwiązanie YT 99.Znajdź przyspieszenie mas m1=4 kg i m2=5 kg oraz napięcie nici je łączącej, gdy jest ona przerzucona przez dwa nieważkie bloczki: ruchomy i nieruchomy. Rozwiązanie YT Sznur o długości d, przerzucony przez poziomy drążek, ślizga się po nim bez tarcia. Jak zmienia się przyspieszenie sznura w zależności od dłuższej części zwisającej x? Rozwiązanie YT Jaką siłą, ciało o masie 50 kg, naciska na podłogę windy jadącej z przyspieszeniem: Rozwiązanie YT

1) a = 2,5 m/s2 do góry? 2) a = -2,5 m/s2 do góry? 3) a = 2,5 m/s2 w dół? 4) a = -2,5 m/s2 w dół? Z jakim przyspieszeniem zsuwa się po równi, o kącie nachylenia a=30o, ciało o masie m=1 kg? Jaką siłą ciało naciska na równię? Jakie będą przyspieszenie i siła nacisku, gdy pchniemy ciało w górę tej równi? Rozwiązanie YT Znajdź przyspieszenie mas m1=1 kg i m2=2 kg i napięcie nici je łączącej, gdy a=30o. Rozwiązanie YT  

   zasada zachowania energii

W windzie, która może poruszać się w górę i w dół z przyspieszeniem o takiej samej wartości, na wadze sprężynowej stoi dziewczyna. Różnica wskazań wagi przy ruchu w górę i w dół wynosi 50N. Jakie jest przyspieszenie windy, jeżeli ciężar dziewczyny jest 500N? YT Szklane naczynie w kształcie sześcianu o bokach a=40cm napełniono do wysokości h=30cm wodą i ustawiono w wagonie kolejowym tak, że jedna z jego krawędzi była równoległa do kierunku jazdy. Znajdź przyspieszenie pociągu, przy którym woda zaczęła wylewać się z naczynia. Przyjmij g=9,8m/s2. YT Jak przedstawiać siły? YT  Siły tarcia działające na ciało na poziomej nieruchomej powierzchni. YT       zasada zachowania energii

Jaką poziomą siłę należy przyłożyć do spoczywającego na poziomej powierzchni klocka o m=1kg, aby on ruszył? Współczynnik tarcia m=0,2. Przyjmij g=9,81m/s2. Do spoczywającego na poziomej równi klocka o m=5kg przyłożono poziomą F=15N. Znajdź jego przyspieszenie, gdy m=0,2. Przyjmij g=10m/s2 Klocek o m=1kg pchnięto po poziomej równi. Znajdź jego przyspieszenie, gdy m=0,2. Przyjmij g=10m/s2. YT Do pchniętego po poziomej powierzchni klocka o m=1kg przyłożono poziomą, przeciwną do prędkości F=5N. Znajdź jego przyspieszenie, gdy m=0,1. Przyjmij g=10m/s2. YT Klocek o masie m=2kg leży na poziomym stole ustawionym w windzie drapacza chmur. Jakie przyspieszenie nada klockowi pozioma F=10N, gdy winda porusza się z aw=5m/s2 do góry a m=0,2. Przyjmij g=10m/s2. YT Klocek o masie m=2kg leży na poziomym stole ustawionym w windzie wysokiego drapacza chmur. Jakie przyspieszenie nada klockowi pozioma F=10N, gdy winda porusza się z aw=5m/s2 w dół a m=0,2. Przyjmij g=10m/s2. YT Jakie jest przyspieszenie klocka o m=2kg, zsuwającego się bez tarcia z równi o nachyleniu a=30o? Jaka jest siła nacisku na równię? Przyjmij g=10m/s2. Siła tarcia na równi pochyłej podczas ruchu ciała w jej dół. . Jakie jest poziome przyspieszenie równi o nachyleniu a=30o, przy którym klocek na niej pozostaje w tym samym jej miejscu? Brak jest tarcia. Przyjmij g=10m/s2. Z jakim przyspieszeniem zsuwa się klocek wzdłuż równi o nachyleniu a=30o znajdującej się w windzie poruszającej się z aw=2,5m/s2 w dół? Brak jest tarcia.