Napisz

Główna

24

Zadania różne


799/1.Wahadło o nici l=1m odchylono o a=90o i puszczono. W odległości d od punktu zawieszenia wahadła wbito w ścianę gwóźdź, o który nić zahaczyła. Jakie musi być minimalne d, aby kulka dalej poruszała się po okręgu? Rozwiązanie  YT  


800/2.Znajdź przyspieszenie układu wiedząc, że bloki nieruchome mają m=0,5kg i r=0,1m oraz m1=1kg, m2=2kg, m3=3kg. Nici nie ślizgają się po blokach a m2 ślizga się po stole bez tarcia. 

Rozwiązanie YT


801/3.Koniec drabiny o m=45kg, długości l=20m i środku masy w odległości (1/3)l od podłoża oparty jest o pionową, gładką ścianę na wysokości h=16m. Człowiek o m=60kg znajduje się na niej w odległości (1/2)l. Znajdź wartość sił działających na drabinę przez ścianę i podłoże pamiętając, że poziome podłoże nie jest gładkie. Rozwiązanie YT


802/4.Znajdź moment bezwładności względem osi przechodzącej przez środek masy dwóch kul ołowianych o masach 3m i 2m osadzonych na nieważkim pręcie o dużej długości l. Oś jest prostopadła do pręta. 

                                                                                                                                                         Rozwiązanie YT


803/5.Przyjmując, że wskazówki zegara poruszają się jednostajnie, znajdź co jaki czas wskazówka sekundowa pokrywa się z minutową. Rozwiązanie YT


804/6. Znajdź przyspieszenie dośrodkowe bielizny w pralce automatycznej, w której bęben o promieniu 20cm wiruje z f=600/min. Rozwiązanie YT


805/7. Z parteru wieży telewizyjnej o h=322m ruszyła z przyspieszeniem a winda, która po t=60s osiągnęła szczyt. Po uzyskaniu v=7m/s z tą prędkością przebyła drugą część drogi. Trzecią część przebyła z opóźnieniem a. Znajdź a. Rozwiązanie YT


806/8.Na biegunie Ziemi (jej promień jest r) ciało ma ciężar 640N. Jaka siła grawitacji działać będzie na nie 3r nad powierzchnią? Rozwiązanie YT


807/9. Po zanurzeniu w wodzie kulki o ciężarze Q wiszącej na siłomierzu wskazał on (2/3)Q. Znajdź gęstość kulki, gdy gęstość wody była 103kg/m3Rozwiązanie YT


808/10.W wodzie o gęstości 103kg/mpływa płyta prostopadłościenna o gęstości  60 0kg/ m3. Jaka część płyty znajduje się pod wodą? Rozwiązanie YT


809/11.Czy moja żona o m=65kg utonie siadając na płytę o wymiarach a=1m, b=1m, c=0,2m i rp=600kg/m3 pływającą na wodzie o rw=1000kg/m3Rozwiązanie YT


810/12.Opiekun z psem znajdując się s=500m od domu zaczyna iść w jego kierunku z v=5km/h. Pies zaczyna biegać od opiekuna do domu i z powrotem z v=18km/h. Jaką drogę przebiegł pies do chwili dotarcia opiekuna do domu? Rozwiązanie YT


811/13.Klocek pchnięto w górę równi z prędkością vo=10m/s. Jaka była jego prędkość średnia po powrocie do podstawy równi? Brak było tarcia. Rozwiązanie YT


812/14.Motocyklista startuje i przez 10s porusza się z 0,5 m/s2. Kolejne 10s porusza się z v2=5m/s, przez kolejne 5s z v3=10m/s i przez kolejne 15s z v4 =2,5m/s. Znajdź jego prędkość średnią na całej drodze w oparciu o wykresy zależności prędkości od czasu. Rozwiązanie YTRuch harmoniczny. Zadania z fizyki z rozwiązaniami