Napisz

Treści zadań

 równia pochyła

Gdy ciężar jest podnoszony z a=4m/s2 to naciąg liny jest 2 razy mniejszy od jej wytrzymałości. Z jakim największym przyspieszeniem można podnieść ten ciężar za pomocą tej liny? Rozwiązanie YT Z jakim największym przyspieszeniem można podnieść ciało m=300kg za pomocą liny o wytrzymałości F=4500N? Rozwiązanie YT m=100kg podniesiono za pomocą liny ze stałym przyspieszeniem na wysokość h=80m w czasie t=4s. Jakie było naprężenie liny? Rozwiązanie YT Jaką prędkość uzyska spoczywające ciało m=0,4kg pod działaniem poziomej F=10N po przebyciu poziomo s=2m? Rozwiązanie YT Parowóz o m=40t jadąc z prędkością vo=72km/h zaczął hamować i stanął po t=1min 20s. Znajdź siłę hamującą. Rozwiązanie YT Pocisk m=15kg wyleciał z działa z v=850m/s. Jak długo trwał lot przez lufę, jeśli średnia siła działająca na pocisk była F=

 

 

 

 

 

 

 

3∙ 106N? Rozwiązanie YT Połączone nitką m1=100g i m2=200g leżą na poziomej powierzchni. Jaką maksymalną, poziomą siłą można ciągnąć pierwsze ciało, jeśli wytrzymałość nici jest F=10N? Jaką maksymalną poziomą siłą można ciągnąć drugie ciało? Rozwiązanie YT Pociąg hamując na poziomym torze, zmienia jednostajnie swoją prędkość od v1=36km/h do v2=18km/h w

równia pochyła

czasie t=5s. O jaki kąt odchyli się od pionu wahadło wiszące w jednym z przedziałów? Rozwiązanie YTaki jest kąt nachylenia deski, jeśli przyspieszenie zsuwającego się z niej ciała jest dwa razy mniejsze od przyspieszenia ziemskiego? Brak jest tarcia. Rozwiązanie YT Jakie nachylenie winien posiadać dach domu, aby krople ściekały po nim w najkrótszym czasie?

Rozwiązanie YT Wysokość równi o kącie nachylenia a=30o jest h=5m. Jak długo zsuwa się z niej ciało bez tarcia?

W ciągu t=1,5s ciało przybyło bez tarcia długość s=1,5m równi pochyłej i potem taką samą drogę na poziomej powierzchni. Jaki jest kąt nachylenia równi? Rozwiązanie YT Jaki był kąt nachylenia równi, jeśli klocek położony na niej przebył bez tarcia s=2,4m w ciągu t=2s? Rozwiązanie YT Jaki był kąt nachylenia równi, jeśli klocek na niej położony w ciągu szóstej sekundy przebył 24m? Rozwiązanie YT Ze szczytu równi o długości s=2m i Rozwiązanie YT