Napisz

Główna

23

Promieniowanie cieplne

 

785.Znajdź lmax ciała doskonale czarnego, promieniującego w temperaturze człowieka t=36,6C. 

Rozwiązanie YT

 

786.Temperatura ciała doskonale czarnego wzrosła od t1 = 727C do t2 = 1720C. Jak zmieniła się energia 

wypromieniowywana przez to ciało? Rozwiązanie YT

 

787.Całkowita moc wypromieniowywana przez ciało doskonale czarne zwiększyła się 4 razy. O ile wzrosła jego temperatura początkowa t1 = 127C? Rozwiązanie YT

 

788.Temperatura powierzchni gwiazdy jest t=13 000 K. Czy można wyznaczyć tę temperaturę z prawa Wiena, jeśli atmosfera ziemska pochłania promieniowanie o l < 290 nm? Rozwiązanie YT

 

789.Temperatura na powierzchni Słońca jest T=5800 K. Jaką masę traci ono w czasie t=1 s w wyniku promieniowania? Rozwiązanie YT

 

790.Ile razy wzrosła energia wypromieniowywana przez ciało doskonale czarne jeśli maksimum promieniowania przesunęło się od l1=700 nm do l2=400 nm? Rozwiązanie YT

 

791.Znajdź temperaturę pieca, którego otwór o S=4 cm2 promieniuje E=22,7 J energii w ciągu jednej sekundy. 

Rozwiązanie YT

 

792.Piec o t1=327C wewnątrz ogrzewa pomieszczenie o t2=27C. Jaka ilość energii ogrzewa pokój w ciągu jednej minuty przez otwór w piecu o S=1 cm2. Rozwiązanie YT

 

793.Otwór pieca o S=10 cm2 wypromieniowuje w ciągu minuty 250 kJ. Jaka jest lmax tego promieniowania? 

Rozwiązanie YT

 

794.Powierzchnia S=5 cm2 ciała doskonale czarnego promieniuje z lmax=720 nm. Znajdź natężenie promieniowania z tej powierzchni. Rozwiązanie YT

 

795.Przy bezchmurnym niebie patrząc na gwiazdy nawet gołym okiem można dostrzec różnicę ich barw. Które z nich mają wyższą temperaturę powierzchniową, czerwone czy niebieskie? Rozwiązanie YT

 

796.Oblicz moc promieniowania Słońca. Stała słoneczna jest I=1361 W/m2. Rozwiązanie YT

 

797.Znajdź temperaturę powierzchni Słońca, jeśli natężenie promieniowania z niej jest E=63,43 MW/m2. 

Rozwiązanie YT

 

798.Znajdź lmax dla ciał promieniujących jak ciało doskonale czarne dla spirali żarówki elektrycznej

(T=3000 K) i epicentrum bomby atomowej (T=10K). Rozwiązanie YT