Treści zadań

Napisz

   rzut ukośny

kulki wahadła w najwyższym punkcie toru, jeśli w odległości w =90o i puszczono. Jaka była aJak wysoko wzniesie się ciało rzucone pionowo w górę z vo=10m/s? Wahadło o nici l =1m odchylono o Jak wysoko wzniesie się masa m z zadania 267?

 

 

h=( 2/ 3) l od punktu zawieszenia wbito w ścianę gwóźdź, o który nić zahaczyła? Kulka ześlizguje się po równi pochyłej przechodzącej w "martwą pętlę" o r=1m. Z jakiej wysokości puszczono kulkę, jeśli nie oderwała się ona od pętli? Trzy jednakowe kulki z plasteliny wiszą na nitce w odległościach d=0,1m od siebie. Dolnej nadano w górę vo=10m/s. Jak wysoko ponad poziom górnej wzniosą się one po kolejnych zderzeniach? W drewnianą kulę o M=10kg uderza centralnie od spodu z vo=150m/s pocisk o m=0,5kg i zatrzymuje się w niej. Na jaką wysokość wzniosła się kula? W kulę drewnianą o M=10kg uderza centralnie od spodu z vo=800m/s pocisk o m=0,1kg. Przebija ją i wznosi się dalej. Kula wznosi się na wysokość h=1m. Jak wysoko, w stosunku do pierwotnego położenia kuli, wzniósł się pocisk? Sześcian o boku a=1m i m=100kg przewrócono na drugi bok. Jaką wykonano pracę? Dźwig podniósł m=150kg z a=1m/s2 na h=10m. Jaką pracę wykonał silnik Kulka o d1=0,8g/cm3 spada z H=0,2m do wody o d2=1g/cm3. Jak głęboko się zanurzy? Kulkę o d1=0,8g/cm3 zanurzono h=0,2m w wodzie o d2=1g/cm3. Jak wysoko wyskoczy ona

d=500kg/m3 zanurzono H=0,4m pod powierzchnią wody. Po puszczeniu wzniosła się na wysokość h=0,15m nad wodę. Oblicz straty energii mechanicznej piłki, zużytej na pokonanie oporu lepkości i napięcia powierzchniowego. Dla wody dw=1g/cm3. Rozwiązanie

   rzut ukośny

Ciało zsuwające się bez tarcia z równi o nachyleniu a=30o uzyskuje u jej podstawy n=2 razy większą prędkość niż ciało zsuwające się z niej z tarciem. Znajdź współczynnik tarcia. Rozwiązanie Jaką drogę przebył klocek pchnięty z vo=0,5m/s w dół równi o nachyleniu a=15o, gdy m=0,3? Rozwiązanie Silnik dźwigu ma P=4,42kW i sprawność h=0,8. Jaki spoczywający ciężar może on podnieść ze stałym przyspieszeniem w t=30s na h=12m? Rozwiązanie Jaka jest moc elektrowozu o m=5t, który porusza się ze stałą v=108km/h ku górze toru o nachyleniu a=5o? Rozwiązanie Ile wody wydobędzie pompa o P=75W i sprawności h=0,6 ze studni o h=10m w t=1h? Rozwiązanie