Treści zadań

Napisz

    współczynnik sprężystości

=3,5s. Znajdź statyczne wydłużenie sprężyny spowodowane dodanym ciężarkiemNa nieważką szalkę wagi zawieszoną na sprężynie o k=15N/m z wysokości h=0,15m spada ciało o m=0,2kg. Szalka zaczyna drgać, a ciało pozostaje w ciągłym z nią kontakcie. Znajdź amplitudę drgań. Dwie sprężyny o 2=3s. Po dodaniu drugiego T1=0,4m. Do wiszącej sprężyny o k=11N/m przywiązano nić z kulką o Q=1,1N którą wprawiono w drgania pionowe. W pewnych położeniach nić jest wyprostowana lecz nie napięta. Znajdź amplitudę drgań kulki. Do wiszącej sprężyny przyczepiono ciężarek. Wtedy TlDZnajdź okres drgań ciężarka zawieszonego na nieważkiej sprężynie, jeśli jej wydłużenie w stanie równowagi jest Areometr o m=0,1kg i średnicy walcowatej części d=1cm zanurzony w cieczy drga harmonicznie      współczynnik sprężystości

k 1 =10N/m i k 2 =15N/m połączono ze sobą i jedną przymocowano do sufitu, a do końca drugiej przymocowano kulkę o m=0,3kg. Znajdź okres drgań pionowych. Sprężyny o k 1 =8N/m i k 2 =10N/m i tej samej długości przyczepiono do sufitu równolegle obok siebie. Do ich dolnych końców przymocowano kulkę o m=0,4kg. Znajdź okres jej drgań pionowych. Przez nieruchomy blok o M =1kg przerzucono taśmę, której jeden koniec połączono z pionową sprężyną o k=9N/m przytwierdzoną do podłoża, a na drugim zawieszono kulkę o m=0,1kg. Znajdź okres drgań pionowych, jeśli taśma nie ślizga się po bloku lecz powoduje jego obrót. 

Znajdź okres drgań rtęci o m=0,1kg i r=13,6g/cm3 w U- rurce o polu przekroju s=4cm2. Ciężarek drga na pionowej sprężynie z A=5cm uzyskując maksymalną energię E=1J. Jaki jest k sprężyny? Jak zmieni się okres drgań jeśli na sprężynie zawiesimy kulkę aluminiową o da=2600kg/m3 w miejsce miedzianej o takim samym promieniu i dm=8600kg/m? Leżące na stole sprężyny o k1=15N/m i k2=10N/m połączono szeregowo i jedną z nich umocowano do ściany. Jaki jest współczynnik sprężystości tak powstałego układu? Rozważ sytuację, gdy do drugiej przyłożono siłę F. Tej samej długości, leżące na stole sprężyny o k1=15N/m i k2=10N/m połączono równolegle i jedne ich końce umocowano do ściany. Jaki jest współczynnik sprężystości tak powstałego układu? Rozważ sytuację, gdy przyłożono do nich siłę F. Tej samej długości, równoległe, leżące na stole sprężyny o k1=15N/m i k2=10N/m przymocowano do ściany. Do drugich końców przymocowano klocek o m=0,1kg. Po wytrąceniu z równowagi klocek zaczął drgać. Znajdź częstotliwość tych drgań. Znajdź gęstość cieczy.