4.Wybrane wzory i stałe fizykochemiczne na egzaminie maturalnym od 2023 r.

4.Wybrane wzory i stałe fizykochemiczne na egzaminie maturalnym do 2022 r.

3.Informator.    EGZAMIN MATURALNY     od     2023 r.     

2.Informator.    EGZAMIN MATURALNY     od     2015 r.     ANEKS    2021 r.

1.Informator.    EGZAMIN MATURALNY     od     2015 r.

3.Arkusze maturalne z fizyki poziom rozszerzony + rozwiązania od 2017 r.

ooo

Napisz

Główna

Przygotowanie do matury z fizyki na poziomie rozszerzonym