Napisz

Równanie drogi

Prędkość względna

Główna

1

Kinematyka ruchu jednostajnego

 

1.Na jeziorze wioślarz nadaje łodzi prędkość 5 km/h. W jakim kierunku winien on odbić od brzegu rzeki, aby przepłynąć ją prostopadle? Prędkość rzeki jest 4 km/h. Z jaką prędkością płynął wioślarz? Rozwiązanie YT

 

2.Nieruchomy dźwig podnosi ciało w górę z prędkością 7,2 km/h. Jaka jest prędkość ciała wtedy, gdy dźwig porusza się po poziomych szynach z prędkością 3,6 km/h?  Jaki jest kierunek tej prędkości? Rozwiązanie YT

 

3.Oddano strzał prostopadle do ściany wagonu kolejowego o szerokości 3 m, poruszającego się ze stałą prędkością 72 km/h. Pocisk przebił obie ściany. Otwór  wylotowy był przesunięty względem wlotowego o 20cm. Jaka była prędkość kuli? Rozwiązanie YT

 

4.Łódź przepłynęła rzekę o szerokości 400 m z prędkością 14,4 km/h względem brzegu. Prąd wody zniósł ją o 300 m. Jak długo płynęła łódź? Rozwiązanie YT

 

5.Samochód osobowy był 100 m za ciężarowym. Po 20 s ruchu znalazł się w tej samej odległości, ale przed ciężarowym. Jaka była prędkość względna obu pojazdów? Rozwiązanie YT

 

6.Łódź płynie z portu A do B z prądem rzeki w czasie 2 h, a pod prąd w czasie 3 h. Jak długo płynęłaby z A do B tratwa? Rozwiązanie YT

 

7.Statek o długości 100 m płynie po jeziorze ze stałą prędkością. Łódź, poruszając się z prędkością 108 km/h, przebywa odległość od rufy statku do dziobu i z powrotem w czasie 20 s. Jaka jest prędkość statku?  

Rozwiązanie YT

 

8.Dwie motorówki, osiągające na jeziorze prędkości 30 km/h i 20 km/h, wyruszają jednocześnie w dół rzeki z przystani A i B leżących nad rzeką w odległości 10 km od siebie. Prędkość prądu rzeki jest 5 km/h. Gdzie spotkają się te łodzie? Rozwiązanie YT

 

9.Odległość między portami A i B leżącymi nad jeziorem statek pokonuje w czasie 1 h płynąc z prędkością 10 km/h. W jakim czasie pokonałby on tę odległość, gdyby porty  leżały nad rzeką, płynącą z prędkością 5km/h? Rozwiązanie YT

 

10.Dwa pociągi o długościach 100 m i 300 m poruszają się po równoległych torach z prędkościami 36 km/h i 108 km/h w tę samą stronę. Jak długo się mijają? Jak długo mijałyby się jadąc w kierunkach przeciwnych?

Rozwiązanie YT

 

11.Szosą równoległą do toru kolejowego jedzie rowerzysta z prędkością 18 km/h. Dogania go pociąg o długości 125 m i mija po 5 s. Jaka jest prędkość pociągu? Rozwiązanie YT

 

12.Ślizgacz przepływa 4,8 km między mostami w czasie 2 min płynąc w górę rzeki i w czasie 1 min 40 s płynąc w dół. Znajdź prędkość rzeki i ślizgacza. Rozwiązanie YT

 

13.Z prędkością 72 km/h motocyklista mijał w czasie 1,5 s stojący autobus. Ile czasu trwało wyprzedzanie, gdy autobus poruszał się z prędkością 36 km/h? Rozwiązanie YT

 

14.Lecące jednakowo względem powietrza gołębie wystartowały naprzeciw siebie z miast A i B odległych o 100 km i spotkały się po czasie 3 h w mieście C. W czasie lotu wiał ze stałą prędkością 1 m/s wiatr od A do B. Oblicz odległość miasta A od C. Rozwiązanie YT

 

15.Przez 30s, jadący z prędkością 72 km/h pociąg osobowy, mijał stojący pociąg towarowy o długości 400 m. Oblicz długość pociągu osobowego.  Rozwiązanie YT

 

16.Pociąg o długości 100 m wjeżdża na most z prędkością 72 km/h. Ostatni wagon zjeżdża po 30 s. Jaka jest długość mostu? Rozwiązanie YT

 

17.Stosunek dróg, przebytych przez dwa ciała poruszające się z e stałymi prędkościami, jest 3:5, a stosunek czasów trwania ich ruchów 4:9. Jaki jest stosunek ich prędkości? Rozwiązanie YT

 

18.Samolot lecący na wprost obserwatora ze stałą prędkością, na stałej wysokości 2000 m jest widziany pod kątem 30o do poziomu, a po 10 s pod kątem 60o. Znajdź prędkość samolotu. Rozwiązanie YT

 

19.Połowę czasu samochód jechał z prędkością 90 km/h, a drugą z prędkością 70 km/h. Jaka była jego prędkość średnia? Rozwiązanie YT

 

20.Połowę drogi samochód jechał z prędkością 90 km/h, a drugą z prędkością 70 km/h. Jaka była jego prędkość średnia? Rozwiązanie YT

 

21.Samochód przejechał trzy kolejne i równe odcinki drogi z prędkościami 20 km/h, 40 km/h i 60 km/h. Jaka była jego prędkość średnia na całej trasie? Rozwiązanie YT

 

22.Statek płynie po rzece z portu A do B z prędkością 15 km/h, a z powrotem z prędkością 20 km/h względem brzegu. Oblicz prędkość średnią statku na całej trasie. Rozwiązanie YT

 

23.Auto przebyło 10 km ze średnią prędkością 40 km/h i 20 km ze średnią prędkością 80 km/h. Znajdź prędkość średnią na całej trasie.  Rozwiązanie YT

 

24.Z przystani zauważono, że na rzece płynącej z prędkością 2 m/s, 60 m poniżej płynie gałąź. Po 30 s wypłynęła z przystani motorówka, która gałąź dogoniła po jednej minucie. Z jaką prędkością motorówka płynęła względem rzeki?  Rozwiązanie YT

 

25.Miasta A, B i C leżą na prostej. Z A ruszył turysta w kierunku C z prędkością 5 km/h. W tej samej chwili z B ruszył drugi też w kierunku C z prędkością 4 km/h. Obaj spotkali się w C po 6 h. Znajdź odległości między miastami A, B i C? Rozwiązanie YT

 

26.Z miasta A ruszyła z prędkością 80 km/h ciężarówka. Gdy mijała miasto B, odległe od A o 20 km, z miasta A ruszył za nią samochód osobowy. Oba pojazdy jednocześnie wjechały do miasta C odległego o 60 km od miasta A. Z jaką prędkością jechał samochód osobowy?  Rozwiązanie YT

 

27.Zastęp harcerzy zbliżał się po otwartym polu do lasu. Zastępowy polecił druhom: proszę ustalić odległość do lasu. Rozwiązanie YT

 

28.W pewnej chwili wybuchła na Słońcu jedna z protuberancji. Po jakim czasie dowiemy się o tym na Ziemi? Rozwiązanie YT

 

29.W pewnej odległości od idących polną drogą harcerzy przechodziła burza z piorunami. Zastępowy polecił ustalić, bez korzystania z jakichkolwiek przyrządów, jak daleko od nich ona się znajduje. Jak postąpili harcerze? Rozwiązanie YT

 

30.Z końca ostatniego wagonu pociągu, w kierunku lokomotywy, idzie pasażer. Przebywa on sześć wagonów, każdy o długości 25 m, w czasie 2,5 min. Jaka jest jego prędkość względem torów, jeśli prędkość pociągu jest 108 km/h? Rozwiązanie YT

 

31.W oparciu o wykresy zależności drogi od czasu ciał A i B wykonaj wykresy zależności prędkości tych ciał od czasu. Rozwiązanie YT

Zależność dróg od czasu w ruchu jednostajnym. Kinematyka-ruchu-jednostajnego

32.W oparciu o wykresy zależności drogi od czasu ciał A i B znajdź ich prędkości i drogi przebyte w ciągu pięciu sekund każdego ruchu. Rozwiązanie YT

 

Kinematyka ruchu jednostajnego. Jak zależą drogi od czasów ruchu jednostajnym.

 

33.Wykres przedstawia zależność od czasu prędkości łodzi na wodzie stojącej (a) i prędkości prądu rzeki (b). Zrób wykres zależności od czasu prędkości łodzi względem brzegu rzeki, gdy płynie ona z prądem i pod prąd. Rozwiązanie YT

 

Kinematyka-ruchu-jednostajnego. Zależności prędkości od czasu

                                                      

34.Wykres przedstawia zależności od czasu drogi przebywanej przez statek na wodzie stojącej (a) i drogi przebywanej przez prąd rzeki (b). Narysuj zależność od czasu drogi przebywanej przez statek płynący z prądem i pod prąd rzeki. Rozwiązanie YT

 

Kinematyka ruchu jednostajnego. Zależności dróg od czasu

 

 

35.Wykres przedstawia zależność od czasu dróg przebywanych przez ciała A i B względem ziemi. Narysuj zależność od czasu prędkości tych ciał względem siebie, gdy poruszają się one w kierunkach zgodnych i przeciwnych. Rozwiązanie YT

 

Kinematyka ruchu jednostajnego. Droga zależy wprost proporcjonalnie od czasu        

36.Wykres przedstawia zależność od czasu dróg przebywanych przez ciała A i B. Narysuj zależność od czasu prędkości tych ciał. Rozwiązanie YT

 

Kinematyka ruchu jednostajnego. Zależność dróg od czasu na wykresach    

 

37.Wykres przedstawia zależność od czasu prędkości rowerzystów względem ziemi. Zrób wykres zależności od czasu drogi przebywanej przez jednego względem drugiego. Rozwiązanie YT

 

Kinematyka ruchu jednostajnego. Prędkość na wykresie zależności od czasu

 

38.Wykres przedstawia zależność od czasu prędkości pewnego ciała. Jaką drogę przebyło to ciało w ciągu siedmiu sekund ruchu? Rozwiązanie YT

 

 

39.Wykres przedstawia zależność od czasu prędkości pewnego ciała. Zrób wykres zależności od czasu dróg przebywanych w kolejnych etapach ruchu. Rozwiązanie YT

 

    

 

40.Na wykresie przedstawiono zależność prędkości pewnego ciała od czasu. Jaka była prędkość średnia tego ciała w ciągu pierwszych sześciu sekund ruchu? YT

 

Kinematyka ruchu jednostajnego. Prędkość ujemna czyli zwrócona przeciwnie

 

 

 

D1.1. Opiekun z psem znajdując się s=500m od domu zaczyna iść w jego kierunku z vo=5km/h. Pies zaczyna biegać od opiekuna do domu i z powrotem z v=18km/h. Jaką drogę przebiegł pies do chwili dotarcia opiekuna do domu? YT

 

D1.1.a. Sygnalizację świetlną o m=15kg zawieszono na linach tworzących z poziomem kąty

30o i 45o. Jakie są naprężenia lin, które przyjmujemy za nieważkie?  YT

 

D1.2.Pasażer, jadącego jednostajnie pociągu, obserwował przez okno co 5s słupki ustawione wzdłuż toru co 200m. Zmierzył też, jadącemu jednostajnie w przeciwnym kierunku pociągowi o długości 220m, czas przejazdu względem jego okna 4s. Jakie były wartości prędkości obu pociągów? YT