Napisz

Główna

Teoria

...który wziął prysznic

Miałem gościa...

4.1.Zasada zachowania pędu

 

       Dwie zasady dyskutujące zmianę pędu ciała są odpowiednikami drugiej i pierwszej zasady dynamiki. Odpowiadają one na podobne pytania.

 

 

Odpowiednik drugiej zasady dynamiki

 

         Gdy wypadkowa siła działająca na ciało jest różna od zera, to zmiana pędu ciała jest równa popędowi siły jakiego ciału udzielono:

 

 

 

         To prawo nie ma własnej nazwy w podręcznikach fizyki. Na nasz użytek nazwijmy je drugą zasadą dynamiki w postaci pędowej. Podczas rozwiązywania zadań możemy je używać w postaci dynamicznego równania ruchu:

 

 

 

 

 

Odpowiednik pierwszej zasady dynamiki

 

         Gdy wypadkowa siła działająca na ciało jest równa zero, to zmiana pędu ciała jest też równa zero:

 

 

 

         Powyższe prawo to zasada zachowania pędu, która pozwala rozwiązać wiele zadań, w których ciała zderzają się sprężyście bądź plastycznie bez wpływu otoczenia.