Napisz

Główna

Teoria

...który wziął prysznic

Miałem gościa...

2.1.Równanie prędkości

 

        Prawo to zostało również odkryte doświadczalnie. Obserwacje tego co się dzieje wokół nas pozwoliły ustalić, że 

co czytamy:

 

w ruchu jednostajnie zmiennym przyrost prędkości zależy wprost proporcjonalnie od czasu.

 

         Prawo to najczęściej spotykamy w postaci wzorów, które stosujemy rozwiązując zadania rachunkowe:  

 

              v = vo + at  -         dla ruchu jednostajnie zmiennego z prędkością początkową vo,

              v = at          -         dla ruchu bez prędkości początkowej.

 

 

        Z równania prędkości wynika definicja przyspieszenia:

 

 

przyspieszenie jest to stosunek przyrostu prędkości do czasu.

 

         Z definicji przyspieszenia wynika definicja jednostki przyspieszenia:

 

         Czytamy ją:

 

przyspieszenie jest równa 1m/s2, gdy prędkość zmienia się jednostajnie o 1m/s  w czasie 1s .

 

     

 

        Wykresy zależności prędkości i  przyspieszenia od czasu w ruchu jednostajnie zmiennym mamy poniżej.

 

                    

 

         Z wykresu zależności a=f(t) wynika, że pole pod tym wykresem liczbowo jest równe osiągniętej prędkości a z wykresu v=f(t) wynika, że tga ma większą wartość, gdy większe jest przyspieszenie ruchu.