Napisz

Główna

Teoria

...który wziął prysznic

Miałem gościa...

2.2.Wzory na drogę w ruchu jednostajnie zmiennym

 

       

          Pole pod wykresem zależności prędkości od czasu liczbowo jest równe przebytej drodze. Dla ruchu jednostajnie zmiennego pole to jest trapezem o bokach v i vo oraz wysokości t.(patrz poniższy rys.).

 

W ruchu jednostajnie zmiennym jest to zależność wprost proporcjonalna

 

          Zatem przebyta w tym ruchu droga jest 

.

 

          Zwróćmy uwagę na to, że ułamek w powyższym wzorze to prędkość średnia w ruchu jednostajnie zmiennym (średnia arytmetyczna vo i v). 

            Gdy podstawimy wzór v=vo+at to po uproszczeniach mamy

 

.

          Za pomocą tego wzoru możemy liczyć też drogę przebytą w ruchu jednostajnie opóźnionym. Wtedy wartość przyspieszenia winniśmy brać ze znakiem minus.

 

          Dla ruchu bez prędkości początkowej jest

 

.

 

        Rozwiązując zadania z kinematyki ruchu jednostajnie zmiennego będziemy korzystać z tych wzorów.

         Z przedstawionych wzorów wynika, że w ruchu jednostajnie zmiennym droga zależy wprost proporcjonalnie od kwadratu czasu. Wykresem takiej zależności są parabole.