Napisz

Główna

Teoria

Gdy prędkości składowe są wzajemnie prostopadłe.
Gdy prędkości składowe są przeciwne.
Prędkość wypadkowa, gdy prędkości składowe są zgodne
Zbiór zadań z fizyki z rozwiązaniami

...który wziął prysznic

Miałem gościa...

1.1.Prędkość względna

 

a) gdy prędkości są zgodne:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Gdy dwa samochody z prędkościami o różnych wartościach mijają linię startu i poruszają się w tę samą stronę,  to po czasie t odległość między nimi (odległość względna) jest: 

 

sw = s1 s2 = v1t v2t = (v1 v2)t

 

          Po podzieleniu tej równości przez t mamy prędkość względną obu samochodów (jako stosunek drogi względnej do czasu):

 

 

        Ostatecznie:

 

vw = v1 v

 

b) gdy prędkości są przeciwne:

 

 

 

 

 

 

      

       Gdy dwa samochody z prędkościami o różnych wartościach mijają linię startu i poruszają się w przeciwne strony,  to po czasie t odległość między nimi (odległość względna) jest: 

 

sw = s1 + s2 = v1t + v2t = (v1 + v2)t

 

          Po podzieleniu tej równości przez t mamy prędkość względną obu samochodów (jako stosunek drogi względnej do czasu):

         Ostatecznie:

vw = v1 + v2

 

c) gdy prędkości są wzajemnie prostopadłe:

 

        Gdy samochody ruszyły z tego samego miejsca jednocześnie,

osobowy na północ z prędkością v1 a ciężarowy na wschód z prędkością v2,

to droga względna między nimi sw jest równa długości przeciwprostokątnej

w trójkącie, w którym przyprostokątnymi są drogi przebywane przez oba

samochody. Drogę tę obliczamy korzystając z twierdzenia Pitagorasa:

                  

         Po podzieleniu tej równości przez t mamy prędkość względną

obu samochodów (jako stosunek drogi względnej do czasu):