Napisz

Główna

Teoria

Gdy prędkości składowe są wzajemnie prostopadłe.
Gdy prędkości składowe są przeciwne.
Prędkość wypadkowa, gdy prędkości składowe są zgodne

...który wziął prysznic

Miałem gościa...

1.1.Prędkość względna

 

a) gdy prędkości są zgodne:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Gdy dwa samochody z prędkościami o różnych wartościach mijają linię startu i poruszają się w tę samą stronę,  to po czasie t odległość między nimi (odległość względna) jest: 

 

sw = s1 s2 = v1t v2t = (v1 v2)t

 

          Po podzieleniu tej równości przez t mamy prędkość względną obu samochodów (jako stosunek drogi względnej do czasu):

 

 

        Ostatecznie:

 

vw = v1 v

 

b) gdy prędkości są przeciwne:

 

 

 

 

 

 

      

       Gdy dwa samochody z prędkościami o różnych wartościach mijają linię startu i poruszają się w przeciwne strony,  to po czasie t odległość między nimi (odległość względna) jest: 

 

sw = s1 + s2 = v1t + v2t = (v1 + v2)t

 

          Po podzieleniu tej równości przez t mamy prędkość względną obu samochodów (jako stosunek drogi względnej do czasu):

         Ostatecznie:

vw = v1 + v2

 

c) gdy prędkości są wzajemnie prostopadłe:

 

        Gdy samochody ruszyły z tego samego miejsca jednocześnie,

osobowy na północ z prędkością v1 a ciężarowy na wschód z prędkością v2,

to droga względna między nimi sw jest równa długości przeciwprostokątnej

w trójkącie, w którym przyprostokątnymi są drogi przebywane przez oba

samochody. Drogę tę obliczamy korzystając z twierdzenia Pitagorasa:

                  

         Po podzieleniu tej równości przez t mamy prędkość względną

obu samochodów (jako stosunek drogi względnej do czasu):