Napisz

Główna

Teoria

...który wziął prysznic

Miałem gościa...

1.2.Równanie drogi

 

        Prawa fizyczne zostały odkryte i są odkrywane doświadczalnie lub teoretycznie. Równanie drogi, popularnie zwane wzorem na drogę, zostało odkryte doświadczalnie podczas obserwacji ruchu jednostajnego. Współczynnik proporcjonalności między drogą i czasem w tym ruchu nazwano prędkością. Po odkryciu tej zależności zapisano ją w postaci wzoru, który nazywamy równaniem drogi

 

w ruchu jednostajnym droga przebywana zależy wprost proporcjonalnie od czasu.

 

        Najczęściej równanie to spotykamy w postaci s = vt. 

 

        Z równania drogi wynika definicja prędkości:

 

 

 

prędkość jest to stosunek drogi do czasu.

 

W zadaniach korzystamy ze wzoru w postaci             .

 

         Z definicji prędkości wynika definicja jednostki prędkości:

 

 

 

         Czytamy ją: prędkość jest równa 1m/s, gdy ciało przebywa jednostajnie 1m w czasie 1s.

 

     Dopóki nie oswoimy się z rangą praw i definicji będę prawa brał w ramki a definicje podkreślał.

 

        Wykresy zależności drogi i prędkości od czasu w ruchu jednostajnym mamy poniżej: