Napisz

Główna

Teoria

...który wziął prysznic

Miałem gościa...

3.1.Zasady dynamiki

 

        Fizyka badając  przyrodę odkrywa prawa nią rządzące i formułuje je najczęściej w postaci wzorów. Odkrywanie praw odbywa się najczęściej na drodze doświadczalnej ale są i takie prawa, które zostały sformułowane na drodze teoretycznych rozważań. Wśród praw są takie, które dotyczą tylko pewnej klasy zjawisk.  Należą do nich m.innymi prawo Archimedesa opisujące siłę wyporu działającą na ciało zanurzone w gazie lub cieczy czy też prawo Ohma, które dotyczy przepływu prądu elektrycznego przez przewodnik. Wśród praw są i takie, które są zawsze i wszędzie spełnione. Takie prawa nazywamy zasadami. Należą do nich trzy zasady dynamiki.

 

         Trzecia zasada dynamiki:

 

        Jeśli ciało A działa na B siłą to ciało B działa na A siłą zwróconą przeciwnie:

 

 

        Zasadę tę często nazywamy zasadą akcji-reakcji.

 

         mają różne punkty przyłożenia (jedna w ciele B, druga w A), więc nigdy się nie równoważą. 

         Siły zawsze występują parami. Jeśli jest akcja, to musi być reakcja.

 


         Druga zasada dynamiki:

 

        Gdy na ciało działa wypadkowa siła różna od zera, to ciało porusza się z przyspieszeniem wprost proporcjonalnym do tej siły, a odwrotnie proporcjonalnym do jego masy:

 

 

 

 

          Rozwiązując zadania, w których analizować będziemy ruch ciał pod wpływem niezrównoważonej siły, będziemy stosowali drugą zasadę dynamiki w postaci tzw. dynamicznego równania ruchu:

 

         Pierwsza zasada dynamiki:

 

         Gdy na ciało działa wypadkowa siła równa zero, to ciało porusza się ze stałą prędkością:

 

 

 

 

        Taki zapis pierwszej zasady dynamiki informuje, że ciało porusza się jednostajnie prostoliniowo lub spoczywa.