Przygotowanie do matury z fizyki na poziomie rozszerzonym

 

 

 

1. Arkusze maturalne z fizyki poziom rozszerzony 

Główna

Napisz

ooo

CKE  arkusz 2019 - zasady oceniania

- maj 2019

          CKE  arkusz 2019

        Rozwiązania 2019 

- czerwiec 2020

          CKE  arkusz 2020

CKE  arkusz 2020 - zasady oceniania

        Rozwiązania 2020

CKE  arkusz 2018 - zasady oceniania

- maj 2018

          CKE  arkusz 2018

        Rozwiązania 2018 

CKE  arkusz 2017 - zasady oceniania

- maj 2017

          CKE  arkusz 2017

        Rozwiązania 2017

- czerwiec 2020/p

CKE  arkusz 2020 próbna

CKE  arkusz 2020 - zasady oceniania

        Rozwiązania 2020 próbna

CKE  arkusz 2021 próbna

 CKE  arkusz 2021 - zasady oceniania

   Rozwiązania 2021 próbna

- marzec 2021/p

          CKE  arkusz 2021 

 CKE  arkusz 2021 - zasady oceniania

 CKE  arkusz 2021 - zasady oceniania

 CKE  arkusz 2022 - zasady oceniania

        Rozwiązania 2021 

        Rozwiązania 2021 

        Rozwiązania 2022 

- maj 2021

- czerwiec 2021

- maj 2022

          CKE  arkusz 2021 

          CKE  arkusz 2022 

 CKE  2023 - zasady oceniania

 CKE  - karta wzorów od 2023 r.

        Rozwiązania 2023 

- 2023 pokazowa

          CKE  arkusz pokazowy 2023