CKE  arkusz pokazowy 2023 

        Rozwiązania 2023 

 CKE  - karta wzorów od 2023 r.

 CKE  2023 - zasady oceniania

          CKE  arkusz 2023 

          CKE  arkusz 2023 próbna 

          CKE  arkusz 2022 

          CKE  arkusz 2021 

- czerwiec 2021

        Rozwiązania 2023 

        Rozwiązania 2023/p 

        Rozwiązania 2022 

        Rozwiązania 2021 

        Rozwiązania 2021 

 CKE  arkusz 2023 - zasady oceniania

 CKE  arkusz 2023 - zasady oceniania

 CKE  arkusz 2022 - zasady oceniania

 CKE  arkusz 2021 - zasady oceniania

 CKE  arkusz 2021 - zasady oceniania

          CKE  arkusz 2021 

   Rozwiązania 2021 próbna

 CKE  arkusz 2021 - zasady oceniania

CKE  arkusz 2021 próbna

        Rozwiązania 2020 próbna

CKE  arkusz 2020 - zasady oceniania

CKE  arkusz 2020 próbna

        Rozwiązania 2017

          CKE  arkusz 2017

CKE  arkusz 2017 - zasady oceniania

        Rozwiązania 2018 

          CKE  arkusz 2018

CKE  arkusz 2018 - zasady oceniania

        Rozwiązania 2020

CKE  arkusz 2020 - zasady oceniania

          CKE  arkusz 2020

        Rozwiązania 2019 

          CKE  arkusz 2019

CKE  arkusz 2019 - zasady oceniania

Napisz

Główna

Przygotowanie do matury z fizyki na poziomie rozszerzonym

 

 

 

1. Arkusze maturalne z fizyki poziom rozszerzony