Napisz

Główna

Wokół fizyki

Bocian jako statyka

bada strugę płynu

Bociek nudzi się proporcjonalnie do czasu przebywania u mnie.

Bocian a chata fizyka 

Ciekawość boćka rośnie odwrotnie proporcjonalnie do jego odległości od otwartych drzwi.

2.Wprost i odwrotnie proporcjonalnie

 

   

Wprost proporcjonalnie

 

        Równanie

y = 5x

 

informuje, że y zależy wprost proporcjonalnie od x. Znaczy to, że jeśli x wzrośnie ileś razy, to tyle samo razy wzrośnie y. Np. jeśli x rośnie 5 razy, to y rośnie też 5 razyWprost proporcjonalnie od czasu zależy droga przebywana przez ciało w ruchu jednostajnym.

 

        Równanie  

y = 5x2

 

informuje, że y zależy wprost proporcjonalnie od kwadratu x. Znaczy to, że jeśli x wzrośnie ileś razy, to y wzrośnie tyle razy do kwadratu. Np. jeśli x rośnie 5 razy, to y rośnie 25 razyWprost proporcjonalnie od kwadratu czasu zależy droga przebywana przez ciało w ruchu jednostajnie przyspieszonym bez prędkości początkowej

 

 

 

 

Odwrotnie proporcjonalnie

 

        Równanie

 

informuje nas, że y zależy odwrotnie proporcjonalnie od x, znaczy to, że jeśli x wzrośnie ileś razy, to tyle razy zmaleje y. Np. jeśli x rośnie 5 razy, to y maleje też 5 razy. Odwrotnie proporcjonalnie od masy ciała zależy jego przyspieszenie pod działaniem stałej siły.

 

        Równanie

 

informuje nas, że y zależy odwrotnie proporcjonalnie od kwadratu x, znaczy to, że jeśli x wzrośnie ileś razy, to tyle razy do kwadratu zmaleje y. Np. jeśli x rośnie 5 razy, to y maleje 25 razy. Odwrotnie proporcjonalnie od kwadratu odległości między ciałami zależy siła grawitacji jaką one na siebie działają.