Zadania polecane do samodzielnego rozwiązania

 

       Poniżej przedstawiam zestaw zadań, które winni rozwiązać samodzielnie abiturienci przystępujący do egzaminu maturalnego z fizyki na poziomie rozszerzonym. W zadaniach tych zawarte są podstawy fizyki. Bez ich znajomości trudno jest zdać maturę.

 

 

1.Kinematyka ruchu jednostajnego (razem ok. 61 min): 

 

 

2.Kinematyka ruchu jednostajnie zmiennego (razem ok. 22 min): 

 

 

3.Zasady dynamiki (razem ok. 51 min): 

 

 

4.Zasada zachowania pędu (razem ok. 28 min): 

 

 

5.Zmiany energii kinetycznej (razem ok. 30 min): 

 

 

6.Ruch po okręgu (razem ok. 39 min): 

 

 

 

7.Ruch w polu grawitacyjnym (razem ok. 47 min): 

 

 

 

8.Ruch obrotowy bryły sztywnej (razem ok. 55 min):

 

 

9.Ruch drgający (razem ok. 35 min):

 

 

 

10.Przemiany energii wewnętrznej (razem ok. 19 min):

 

 

11.Przemiany gazowe (razem ok. 31 min):

 

 

12.Elektrostatyka (razem ok. 34 min):

 

 

13.Prąd elektryczny stały (razem ok. 41 min):

 

 

14.Optyka geometryczna (razem ok. 29 min):

 

 

15.Elektromagnetyzm (razem ok. 29 min):

 

 

16.Atom wodoru (razem ok. 27 min):

 

 

17.Zjawisko fotoelektryczne zewnętrzne (razem ok. 27 min):

 

 

 

 

 

 

 

396

397

398

399

401

407

409

412

415

416

417

418

419

420

423

424

426

430

431

432

436

437

439

446

449

451

454

455

457

458

459

462

463

466

473

478

482

485

489

491

494

497

501

503

507

508

510

511

515

517

519

530

531

532

534

537

543

547

554

558

559

562

563

564

566

567

568

585

595

598

604

608

609

610

611

613

614

617

621

622

623

626

632

638

642

648

650

695

696

697

698

700

703

704

705

694

652

654

658

660

661

665

668

671

674

675

677

679

680

681

682

684

685

687

688

689

690

692

693

694

D.16.1

12

18

19

20

21

22

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

42

45

48

52

53

54

59

63

70

71

73

77

78

79

80

82

85

87

91

95

97

101

106

110

120

122

124

132

144

148

149

157

158

161

162

164

165

166

167

168

170

171

172

173

174

177

D3.1

181

182

183

7

10

6

Główna

Napisz

3

4

5

185

186

188

189

190

194

196

203

212

216

226

229

D.5.1

231

234

235

237

238

245

247

248

249

250

251

252

253

254

255

257

258

259

260

261

262

263

264

267

270

271

273

274

275

277

278

283

285

289

298

309

311

316

317

318

321

325

335

338

344

348

352

355

356

357

359

361

362

364

365

366

367

369

370

374

379

380

387

390

393