Napisz

Treści zadań

siła dośrodkowa Koła parowozu o r1=0,6m obracają się ze stałą w1=15(1/s). Znajdź w2 jego kół o r2=0,3m oraz v pociągu. Koła tylne parowozu mają w1=9(1/s), a przednie w2=12(1/s). Średnica przednich jest o d=0,2m mniejsza od średnicy tylnych. Znajdź prędkość parowozu. elektrowóz ruszył i jego koła o r=0,2m miały e=1(1/s2). Po jakim czasie miał on v=20m/s? Walec o r1 = 2,5cm ruszył z e1=8(1/s2) i pokonał pewną drogę w t1=20s. W jakim czasie pokona ją walec o r2 = 3cm i e2=4(1/s2). Pociąg porusza się po łuku o promieniu krzywizny r=400m. Jego przyspieszenie styczne jest as=0,4m/s2. Znajdź jego przyspieszenie normalne i całkowite w chwili, gdy jego v=10m/s. Koło wykonuje n=1800/min obrotów. Po t=40s zatrzymało się. Ile wykonało obrotów? Znajdź promień koła zamachowego, jeśli punkty na jego obwodzie mają v1=6m/s, a znajdujące się o d=15cm bliżej osi obrotu mają v2=5,5m/s. Znajdź przyspieszenie dośrodkowe na równiku kuli ziemskiej. Promień Ziemi jest R=6370km. Znajdź przyspieszenie dośrodkowe na Ziemi w szerokości geograficznej j=60o. Znajdź przyspieszenie kątowe kół o r=0,4m samochodu, który v=5m/s osiągnął po t=20s od startu. Koło obracające się z fo=150Hz zatrzymało się po t=10min. Znajdź opóźnienie kątowe. Ile obrotów wykonało ono w czasie hamowania? Samochód zmniejsza swoją vo=72km/h do v=36km/h w t=10s. Znajdź jego kół o r=0,4m. Samochód o vo=18km/h zaczął przyspieszać i po t=20s osiągnął v=108km/h. Znajdź e jego kół o r=0,5m. W jakim czasie prędkość pociągu zmalała od vo=90km/h do v=18km/h, jeśli jego koła o r=0,2m obracały się z e=-0,2(1/s2)?

siła dośrodkowa Samochód jadący z vo=54km/h zaczął przyspieszać i w t=5s przebył s=100m. Znajdź e jego kół o r=0,2m. Znajdź odległość po t=1min między samochodami, które ruszyły z tego samego miejsca w tym samym kierunku. Koła pierwszego o r1=0,2m obracają się z e1=0,24(1/s2), a drugiego o r2=0,25m z e2=0,25(1/s2). wykonuje n=1800/min obrotów. Po t=40s zatrzymało się. Ile wykonało obrotów? Znajdź promień koła zamachowego, jeśli punkty na jego obwodzie mają v1=6m/s, a znajdujące się o d=15cm bliżej osi obrotu mają v2=5,5m/s. Znajdź przyspieszenie dośrodkowe na równiku kuli ziemskiej. Promień Ziemi jest R=6370km. Znajdź przyspieszenie dośrodkowe na Ziemi w szerokości geograficznej j=60o. Znajdź przyspieszenie kątowe kół o r=0,4m samochodu, który v=5m/s osiągnął po t=20s od startu. Koło obracające się z fo=150Hz zatrzymało się po t=10min. Znajdź opóźnienie kątowe. Ile obrotów wykonało ono w czasie hamowania? Samochód zmniejsza swoją vo=72km/h do v=36km/h